Lipiec najsłabszym miesiącem w MdM

Po kiepskim czerwcu w lipcu kredyty z dofinansowaniem w ramach programu Mieszkanie dla Młodych sprzedawały się jeszcze gorzej. 1045 wniosków w miesiąc to liczba najmniejsza odkąd na początku 2014 r. program został uruchomiony.

O 3,1 proc. do 1045 spadła w lipcu miesięczna liczba wniosków o kredyty w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. Kwota wnioskowanych w ostatnim miesiącu dopłat wyniosła 24,2 mln zł, co było wartością o 2,7 proc. niższą niż czerwcowa – policzył Home Broker na podstawie danych z Banku Gospodarstwa Krajowego. Łącznie przez siedem miesięcy do BGK trafiły 9282 wnioski na łączną kwotę dopłat przekraczającą 211 mln zł. Z tego 7292 wnioski na kwotę 165,4 mln zł dotyczyły wypłat tegorocznych, co oznacza, że do końca lipca zarezerwowano dopiero 27,6 proc. środków przeznaczonych na program w 2014 r. Z 715 mln zł przeznaczonych na przyszły rok jak na razie znaleźli się chętni na 43 mln zł (6 proc.), ale na wnioski o dopłaty w 2015 r. jest jeszcze 17 miesięcy.

Liczba i wartość wniosków o kredyty MdM zaakceptowanych
przez BGK na poszczególne lata do końca lipca 2014 r.

Źródło: Home Broker na podst. danych Banku Gospodarstwa Krajowego

Udzielone dotychczas kredyty opiewają na kwotę 1,37 mld zł, a sumaryczna wartość nieruchomości, na zakup których zaciągnięto te kredyty wynosi prawie 1,74 mld zł. Nadal najwięcej wniosków dotyczy 2014 r., w lipcu było to 64,2 proc. wnioskowanej kwoty, dokładnie tyle samo co w czerwcu. Odsetek mieszkań oddawanych do użytku w 2015 r. będzie jednak w kolejnych miesiącach rósł, bo z każdym miesiącem do końca 2014 r. zostaje mniej czasu i mieszkania, które zostaną oddane w kolejnych latach stanowią coraz większy odsetek oferty.

Z danych opublikowanych przez BGK wynika, że średnia powierzchnia użytkowa mieszkania kupowanego z dofinansowaniem MdM to 53,41 mkw., a jego cena to przeciętnie 4 290 zł za mkw. W przypadku domu jednorodzinnego są to odpowiednio 82,63 mkw. i 3 622 zł.

Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego w ramach programu MdM można złożyć w jednym z 12 banków współpracujących w tej materii z BGK. Na chwilę obecną są to: PKO BP, Pekao SA, Getin Noble Bank, Alior Bank, Spółdzielcza Grupa Bankowa, Bank Gospodarki Żywnościowej, Bank Ochrony Środowiska, Bank Polskiej Spółdzielczości, Bank Millennium, Euro Bank, Deutsche Bank Polska i Bank Zachodni WBK.

Liczba wniosków w programie MdM w poszczególnych miesiącach

Źródło: Home Broker na podstawie danych BGK

Warszawa najważniejszym rynkiem
Największym rynkiem nieruchomości w Polsce jest Warszawa i przekłada się to też na popularność programu MdM. W lipcu złożono tam 131 wniosków, to więcej niż w Opolu, Gorzowie Wlkp., Toruniu, Katowicach, Kielcach czy Rzeszowie od początku działania programu. Łącznie w stolicy było już 998 wniosków. Na drugim miejscu jest Gdańsk (893 wniosków), a na trzecim Poznań (530 wniosków). Ciekawostką jest jednak fakt, że gdyby spojrzeć na statystyki całych województw, to najwięcej wniosków o kredyt MdM było nie w mazowieckim (1552 szt.), a w pomorskim (1639 szt.). Wynika to z większej dostępności mieszkań w MdM poza Gdańskiem niż poza Warszawą.