Czy liderzy mają wybór?

Czy chcąc budować efektywne biznesowo, zyskowne przedsiębiorstwo, menedżer musi odłożyć na bok wartości takie jak odpowiedzialność, rzetelność, czy uczciwość?

Na tak postawione pytanie będą szukać odpowiedzi uczestnicy konferencji „Wybory liderów: wartości czy wskaźniki?”, która odbędzie się 30 października w warszawskim kinie Iluzjon.

To pozorny dylemat – uważa Jacek Santorski, psycholog, dyrektor programowy Akademii Psychologii Przywództwa. – A dlaczego? Właśnie o tym będę mówić w trakcie konferencji. Swój udział zapowiedziała również Dominika Maison, utytułowana psycholog i badacz, która przedstawi wyniki badania „Służba czy biznes? Rola instytucji finansowych w gospodarce” oraz Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Organizatorzy, obok prelekcji, zapowiadają także debaty, które moderować będą Maciej Samcik z Gazety Wyborczej, autor bloga „Subiektywnie o finansach” i Paweł Oksanowicz z Radia PIN, prowadzący audycję „BizON – Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny”. Do udziału w debatach zaproszeni zostali menedżerowie różnych szczebli reprezentujący zarówno sektor finansowy, jak przedsiębiorstwa innych branż. Wydarzenie ma mieć swój finał w postaci warsztatów poświęconych raportowaniu społecznemu. Poprowadzą tę część eksperci z Go Responsible Consulting.

– Podczas konferencji chcemy szukać wskazówek, jakich wyborów powinniśmy dokonywać jako menadżerowie, liderzy, przywódcy, kiedy pojawiają się dylematy odpowiedzialnego społecznie biznesu. Czy sukces firmy może być realizowany kosztem klienta lub wbrew interesom społecznym?A może da się znaleźć równowagę? – wyjaśnia Artur Nowak-Gocławski, założyciel ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych, pomysłodawca konferencji. – Konferencję kierujemy przede wszystkim do kadry menedżerskiej banków, towarzystw ubezpieczeniowych, pośredników finansowych oraz domów maklerskich i funduszy inwestycyjnych – mówi Andrzej Roter, dyrektor generalny Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, współorganizator przedsięwzięcia Nienieodpowiedzialni.

Konferencja odbywa się dzięki finansowemu wsparciu Bibby Financial Services i MACIF Życie TUW. Jest przedsięwzięciem o charakterze non-profit – ewentualna nadwyżka finansowa zostanie po połowie przeznaczona na realizację Konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę z etyki biznesu (organizowanego od 9 już lat przez KPF), a także realizację celów statutowych Fundacji Będę Kim Zechcę.

Patronami medialnym konferencji są: Bankier.pl, CR Navigator, odpowiedzialnybiznes.pl, PRoto.pl, Program BizON w Radiu PIN, Stowarzyszenie Content Marketing Polska oraz ThinkTank.

Szczegóły na stronie www.2014.nienieodpowiedzialni.pl