Lenovo zdobywa w Hongkongu nagrody za doskonałość w dziedzinie ładu korporacyjnego i zrównoważonego rozwoju

Firma Lenovo została uhonorowana Nagrodą za Doskonałość w Dziedzinie Ładu Korporacyjnego (Corporate Governance Excellence Award) w kategorii firm z indeksu Hang Seng oraz Nagrodą za Doskonałość w Dziedzinie Zrównoważonego Rozwoju (Sustainability Excellence Award). Wręczenie nagród odbyło się podczas uroczystości „Hong Kong Corporate Governance Excellence Awards 2014”. Lenovo jest jednym z nowych laureatów nagród za rok 2014, a wyróżnienie to podkreśla wysokie standardy ładu korporacyjnego i zrównoważonego rozwoju obowiązujące w firmie.

 

Nagrody za Doskonałość w Dziedzinie Ładu Korporacyjnego przyznaje wspólnie Izba Firm Notowanych na Giełdzie w Hongkongu (The Chamber of Hong Kong Listed Companies) oraz Centrum Ładu Korporacyjnego i Polityki Finansowej Uniwersytetu Baptystycznego w Hongkongu. Tymi prestiżowymi nagrodami wyróżnia się firmy notowane na giełdzie, które przejawiają całościowe podejście do ładu korporacyjnego i etyki biznesowej. Komisja sędziowska analizuje kandydatury firm przejawiających szczególną dbałość o poszanowanie praw udziałowców, zgodność z przepisami, rzetelność, uczciwość, odpowiedzialność, przejrzystość, niezależność zarządu oraz odpowiedzialność społeczną.

 

Firma Lenovo otrzymała także specjalną nagrodę za doskonałość w dziedzinie zrównoważonego rozwoju za swoje osiągnięcia w tej dziedzinie.

 

Wong Waiming, wiceprezes wykonawczy i dyrektor finansowy Lenovo powiedział: „To wielki zaszczyt otrzymać po raz pierwszy te dwie nagrody podkreślające nasze dokonania w dziedzinie ładu korporacyjnego i zrównoważonego rozwoju. Uważamy, że przestrzeganie wysokich standardów ładu korporacyjnego jest niezbędne do zapewnienia przejrzystości działania i odpowiedzialności wobec naszych interesariuszy. Model zrównoważonego rozwoju umożliwia nam z kolei wykorzystywanie okazji na rynku i utrzymanie wysokiego tempa wzrostu”.

 

Oprócz powyższych wyróżnień firma Lenovo otrzymała także platynową nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie ładu korporacyjnego i informacyjnego Best Corporate Governance Disclosure Award 2014 (w kategorii spółek z Chin kontynentalnych notowanych na giełdzie w Hongkongu) przyznaną przez Instytut Biegłych Księgowych w Hongkongu. W ten sposób Lenovo po raz kolejny uznano za czołową firmę pod względem praktyk związanych z ładem korporacyjnym i informacyjnym. Nagrodę tę firma otrzymała po raz drugi z rzędu.