Laptopy dla uczniów – II tura rekrutacji

W poniedziałek, 8 września, ruszyła druga tura naboru uczestników do projektu „Argos – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”. Uczniowie mogą ubiegać się o przyznanie na 5 lat laptopa z bezpłatnym dostępem do Internetu. Nabór wniosków potrwa do 30 września.

Stały dostęp do komputera z Internetem ma pomóc w kształtowaniu kompetencji informatycznych i rozwijaniu zainteresowań, a także nauczyć swobodnego poruszania się w cyfrowej rzeczywistości. – W dobie cyfryzacji komputery i Internet odgrywają bardzo ważną rolę w edukacji i rozwoju młodych osób. Młodzież, która chce się uczyć, musi mieć szansę na dotrzymanie kroku zmieniającej się rzeczywistości – niezależnie od sytuacji finansowej w rodzinie – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

Druga tura rekrutacji jest przeznaczona dla uczniów V-VI klas szkoły podstawowej, I-III klas gimnazjum lub I klasy szkoły ponadgimnazjalnej (szkoły prowadzone przez m.st. Warszawę). Szansę na laptop, z darmowym dostępem do Internetu, mają młodzi ludzie, którzy mieszkają w Warszawie. Pod uwagę będzie również brana średnia ocen lub wyniki z egzaminów: szóstoklasisty i gimnazjalnego, oraz dochody w rodzinie, które maksymalnie mogą wynosić 1299,00 złotych netto na osobę. Uczniowie, którzy spełnią te kryteria, przed otrzymaniem sprzętu, przejdą dwudniowe szkolenia. Obsługa komputera i podstawowych programów biurowych, tworzenie baz danych czy programowanie stron www – to tematy, jakie mają do wyboru.

Całkowita wartość unijnego projektu „Argos – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie” to ponad 6,5 miliona złotych. Na uczniów czeka jeszcze 800 laptopów z bezpłatnym dostępem do Internetu. W pierwszej turze rekrutacji, która odbyła się na przełomie marca i kwietnia, do projektu zakwalifikowano 199 uczestników.

Rekrutacja uczestników będzie trwała od 8 do 30 września do godz. 15. Wypełniony przez prawnego opiekuna wniosek należy złożyć w sekretariacie swojej szkoły.

Szczegóły dotyczące rejestracji, formularz wniosku oraz regulamin są dostępne na stronie internetowej www.argos.um.warszawa.pl.