Kurczy się rynek sprzedaży detalicznej.

 Na przestrzeni ostatniego roku liczba sklepów spadła z 311,9 tys. w 2013 roku do poziomu 304 tys. w 2014 roku. Stanowi to spadek o 2,2 proc.  W całym 2014 roku wykreślono 27,3 tys. punktów detalicznej sprzedaży. Jednocześnie zarejestrowano nieco ponad 20 tys. Oznacza to, że tylko w ostatnim roku liczba sklepów zmniejszyła się o ponad 7,3 tys. W badaniu nie uwzględniono punktów sprzedaży na bazarach i targowiskach.

Liczba sklepów w latach 2009 – 2014

w latach

2009

2010

2011

2012

2013

Dynamika

2014

Sklepy

371 839

346 058

324 393

318 002

311 952

-2,29%

304 804

z tego:

             
Ogólnospożywcze

102811

91753

84414

81744

78110

-2,85%

75881

Owocowo-warzywne

5035

5112

4547

4281

4004

-5,94%

3766

Mięsne

11674

10990

10461

10366

10188

-2,10%

9974

Rybne

982

948

808

819

1172

-2,65%

1141

Piekarniczo-ciastkarskie

6726

6868

6763

6769

6748

-0,15%

6738

Z napojami alkoholowymi

3206

3860

3941

4138

5601

1,71%

5697

Drogerie

7720

7433

7033

6861

6636

-2,83%

6448

Z wyrobami włókienniczymi

4748

5363

5052

4913

4747

-3,45%

4583

Z wyrobami odzieżowymi

36210

34687

32067

30650

29386

-2,45%

28665

Z obuwiem i wyrobami skórzanymi

8178

7982

7610

7464

7215

-2,58%

7029

Z meblami i sprzętem oświetleniowym

9302

8319

8061

8003

7869

-1,86%

7723

Sprzęt IT i radiowo – telewizyjny

6917

5629

5389

5299

5113

-6,20%

4796

Księgarnie

7060

6552

5800

5582

5515

-5,35%

5220

Motoryzacyjne

12522

17267

16982

17244

17311

-0,57%

17213

Pozostałe sklepy

148748

133295

125465

123869

122337

-1,97%

119930

Źródło danych: Bisnode Polska.

Kurczy się rynek sprzedaży detalicznej. Na przestrzeni ostatniego roku liczba sklepów spadła z 311,9 tys. w 2013 roku do poziomu 304 tys. w 2014 roku. Stanowi to spadek o 2,2 proc.

Najbardziej dynamicznie spadła liczba sklepów ze sprzętem radiowo-telewizyjnym i IT. Szacuje się, że aktywnie działa ich blisko 4,7 tys. Na przestrzeni ostatniego roku ich liczba skurczyła się o 6,2 proc. Pod tym względem niechlubne, drugie miejsca zajmują sklepy owocowo-warzywne. Pierwszą trójkę z najbardziej dynamicznym spadkiem zajmują księgarnie.

Nieznacznie wzrosła natomiast liczba punktów z alkoholem. Tych przybyło o 1,7 proc. Szacuje się, że na koniec 2014 roku na polskim rynku działało 5,6 tys. sklepów z alkoholem.

Warto podkreślić, że nieznacznie, poniżej 1 proc. spadała liczba cukierni i ciastkarni, a także sklepów motoryzacyjnych. Pod względem ilości w Polsce najwięcej działa sklepów ogólnospożywczych – 75,8 tys. i odzieżowych 28,6 tys. Pierwszych ubyło o 2,8 proc., drugich 2,4 proc.

Warto podkreślić, że w ostatnim roku znacząco przybyło zarejestrowanych sklepów internetowych. Tych zarejestrowano 6545. Jednocześnie wyrejestrowano 4976, co stanowi wzrost o 1569 sklepów internetowych w ciągu ostatniego roku!