Kredytobiorcy niepocieszeni – stopy bez zmian

Zakończone dzisiaj posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej przyniosło informację o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Stopa referencyjna NBP, będąca niejako podstawą do ustalania ceny pieniądza na rynku międzybankowym, będzie wynosiła nadal 2 procent.

Narodowy Bank Polski ostatni cykl obniżek stóp procentowych zapoczątkował w listopadzie 2012 roku. W tym czasie główna stopa procentowa (stopa referencyjna) ogłaszana przez tę instytucję obniżyła się z poziomu 4,75 proc. do 2 proc.

Ta sytuacja spowodowała spadek oprocentowania produktów bankowych, czyli popularnych kredytów, lokat i kont oszczędnościowych. O ile w tym pierwszym przypadku można mówić o pozytywnym aspekcie obniżek, bo niższe oprocentowanie kredytów, to niższe raty płacone przez kredytobiorców, o tyle w przypadku instrumentów oszczędnościowych oznacza to niższe odsetki otrzymywane z ulokowanych w bankach oszczędności.

Przykładowo rata kredytu hipotecznego w kwocie 300 tys. złotych zaciągniętego w styczniu 2009 roku wynosi obecnie 1537,96 zł, podczas gdy dwanaście miesięcy temu była ona równa 1640,04 zł. Widać zatem doskonale, że obniżki stóp procentowych pozwoliły zaoszczędzić złotowym kredytobiorcom ponad 102 złote.

W zupełnie innej sytuacji znaleźli się posiadacze nadwyżek finansowych. Na skutek obniżek stóp procentowych przeprowadzonych przez Radę Polityki Pieniężnej na przestrzeni ostatnich 2 lat spadło oprocentowanie produktów oszczędnościowych. Aktualnie średnia wartość tego parametru odnosząca się do rocznych depozytów w kwocie 5 tys. złotych wynosi 1,97 proc., gdy w styczniu ubiegłego roku było to jeszcze 2,41 proc. w skali roku.

Decyzje Narodowego Banku Polskiego wzbudzają wiele emocji wśród wszystkich uczestników rynku finansowego. Wynika to z faktu, że to od nich w głównej mierze zależy nie tylko cena pieniądza na rynku międzybankowym, ale także stan budżetów domowych wszystkich kredytobiorców zadłużonych w polskim złotym oraz posiadaczy nadwyżek finansowych. Dlatego dzień ogłaszania stóp procentowych jest jednym z najważniejszych w kalendarzu ekonomicznym.