Konsultacje społeczne Naszego Elementarza zakończone

Za nami czwarty, ostatni już etap konsultacji społecznych darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów. Od 28 sierpnia do 11 września stronę internetową „Naszego elementarza” odwiedziło 132 772 użytkowników. To blisko trzy razy więcej niż w trakcie opiniowania trzech pierwszych części podręcznika.

 

Tym razem zarejestrowano mniej uwag niż na poprzednich etapach konsultacji. Zespół redakcyjny na bieżąco uwzględniał uwagi natury technicznej – na stronie www.naszelementarz.men.gov.pl stworzono m.in. zakładkę, w której wszystkie zatwierdzone części „Naszego elementarza” są udostępnione w wersji specjalnie do indywidualnego wydrukowania.

Zgłoszone uwagi merytoryczne są aktualnie analizowane przez autorów i recenzentów. Analogicznie jak w przypadku poprzednich części „Naszego elementarza” wpłyną one na ostateczny kształt tej części podręcznika.

Spora część opinii zgłoszonych w ostatniej turze konsultacji dotyczyła kwestii formalnych, związanych z udostępnianiem podręcznika. Warto przypomnieć raz jeszcze obowiązujące zasady: Ustawa oświatowa nakłada na szkołę podstawową i gimnazjum m.in. obowiązek nieodpłatnego wypożyczania uczniom darmowych podręczników i pomocniczych materiałów edukacyjnych w wersji papierowej. Niewywiązywanie się przez szkoły z tego obowiązku jest nieprawidłowością, którą należy zgłosić do właściwego terytorialnie kuratorium oświaty.

Za pośrednictwem strony „Naszego elementarza” zgłasza się też sporo szkół z zagranicy prowadzących nauczanie uzupełniające dla dzieci w języku polskim, zainteresowanych pozyskaniem podręcznika. Wszystkie tego typu wnioski są rozpatrywane pod kątem standardowych kryteriów formalnych dotyczących wyposażania w podręczniki polonijnych placówek nauczania języka polskiego. Więcej informacji znajduje się na stronie Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Wzrastające zainteresowanie stroną „Naszego elementarza” jest podyktowane m.in. również liczbą udostępnionych do pobrania materiałów dla nauczycieli, uczniów i rodziców. Zatwierdzone do użytku szkolnego i dostępne na stronie są trzy pierwsze części podręcznika (dwie pierwsze również w wersji na multibooki). Ponadto nauczyciele za pośrednictwem strony mogą korzystać z generatora kart pracy.

Warto wspomnieć, że „Nasz elementarz” trafił do szkół, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem, również w wersjach zaadaptowanych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Są to: pierwsza część podręcznika dla dzieci niewidomych, składająca się z 8 części zapisanych w alfabecie Braille’a, 2-częściowy podręcznik zaadaptowany dla dzieci słabowidzących, z powiększoną i wyraźniejszą grafiką, oraz podręcznik dla dzieci mających trudności w uczeniu i/lub komunikowaniu, uzupełniony o płytę z nagraniami w polskim języku migowym.

 

Adaptacja „Naszego elementarza” dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest jednym z niewielu prowadzonych na taką skalę przedsięwzięć na świecie.