Konkurs na wyłonienie nazw dla 6 bezimiennych rond na Ursynowie rozstrzygnięty!

31 października br. zakończyło się internetowe głosowanie mieszkańców na nazwy dla 6 bezimiennych rond na Ursynowie. Wybrane przez mieszkańców nazwy to: Rondo Stanisława Barei, Rondo Geografów, Rondo Budowniczych Ursynowa, Rondo Bratanków, Rondo Ireny Kwiatkowskiej oraz Rondo Profesora Zbigniewa Religi.

Konkurs trwał od 2 do 31 października br. i składał się z trzech etapów:

W I etapie, który został przeprowadzony w dniach 2-16.10.14 r. mieszkańcy przesłali na formularzach zgłoszeniowych propozycje nazw dla bezimiennych rond. Wpłynęły 74 formularze zgłoszeniowe, a na nich:

• 53 propozycje nazw dla ronda przy skrzyżowaniu ulic: Alternatywy i Polskie Drogi,
• 61 propozycji nazw dla ronda przy skrzyżowaniu ulic: Surowieckiego i Romera,
• 42 propozycje nazw dla ronda przy skrzyżowaniu ulic: Surowieckiego i Zaolziańskiej,
• 49 propozycji nazw dla ronda przy skrzyżowaniu ulic: Plakatowej i Boglarczyków,
• 63 propozycje nazw dla ronda przy skrzyżowaniu ulic: Płaskowickiej z Dereniową i Stryjeńskich,
• 52 propozycje nazw dla ronda przy skrzyżowaniu ulic: Płaskowickiej z Roentgena.

W II etapiekonkursu komisja konkursowa wskazała po 3-4 propozycje nazw dla każdego ronda. W dniach 21 – 31.10 odbył się III etap konkursu, czyli internetowe głosowanie mieszkańców. W głosowaniu udział wzięło 2085 osób, z czego 1884 udzieliło pełnych (zakończonych) odpowiedzi. W wyniku głosowania internautów zostały wybrane następujące nazwy:

Rondo Stanisława Barei dla ronda przy skrzyżowaniu ulic: Alternatywy i Polskie Drogi.
Propozycję nazwy zgłosili:Tomasz Rostropowicz, Marek Rzewuski, Paulina Kędziora oraz Monika Piątkowska.

a) Rondo Zmienników – 17,31%
b) Rondo Stanisława Barei – 48,01%
c) Rondo Bronisława Pawlika – 4,70%
d) Rondo Romana Wilhelmiego – 14,10%

Rondo Geografów dla ronda przy skrzyżowaniu ulic: Surowieckiego i Romera.
Propozycję nazwy zgłosiłPaweł Kulikowski.

a) Rondo Czerwoniak – 15,30%
b) Rondo Wielkiej Warszawskiej – 21,49%
c) Rondo Geografów – 22,78%
d) Rondo Zbigniewa Zapasiewicza – 19,14%

Rondo Budowniczych Ursynowa dla ronda przy skrzyżowaniu ulic: Surowieckiego i Zaolziańskiej.
Propozycję nazwy zgłosiłMaciej Mazur.

a) Rondo Budowniczych Ursynowa – 30,07%
b) Rondo Danuty Siedzikówny „Inki” – 27,39%
c) Rondo Wojciecha Kilara – 21,87%
d) Rondo Jana Eugeniusza Zumbacha – 5,52%

Rondo Bratanków dla ronda przy skrzyżowaniu ulic: Plakatowej i Boglarczyków.
Propozycję nazwy zgłosiłZdzisław Smoliński.

a) Rondo Imre Nagya – 10,98%
b) Rondo Bratanków – 28,25%
c) Rondo Ferenca Liszta – 20,34%
d) Rondo Tibora Csorby – 5,56%

Rondo Ireny Kwiatkowskiej dla ronda przy skrzyżowaniu ulic: Płaskowickiej z Dereniową i Stryjeńskich.
Propozycję nazwy zgłosił:Paweł Gierech.

a) Rondo Ireny Kwiatkowskiej – 38,13%
b) Rondo Andrzeja „Ibisa” Wróblewskiego – 6,28%
c) Rondo Zgrupowania AK „Kryska” – 29,50%
d) Rondo płk. Kazimierza Pluty-Czachowskiego – 10,84%

Rondo Profesora Zbigniewa Religi dla ronda przy skrzyżowaniu ulic: Płaskowickiej z Roentgena.
Propozycję nazwy zgłosiliKatarzyna Olędzka i Piotr Dziubiński.

a) Rondo Kwiczołów – 10,84%
b) Rondo Profesora Zbigniewa Religi – 60,00%
c) Rondo Bułata Okudżawy – 11,99%

Serdecznie gratulujemy autorom zwycięskich nazw rond. Wszystkie te osoby wkrótce zaprosimy na oficjalną uroczystość, podczas której zostaną wręczone nagrody.