Konkurs na projekt gadżetu dla Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016

Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu ściśle współpracuje z Biurem Festiwalowym Impart 2016. W ramach kooperacji ogłaszają konkurs na projekt gadżetu reklamowego dla Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.

Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie nowej, kreatywnej i oryginalnej linii gadżetów promujących Europejską Stolicę Kultury 2016 we Wrocławiu. Projekty powinny odnosić się do systemu nowej identyfikacji wizualnej. Wybrane linie gadżetów zostaną wdrożone do produkcji i staną się kolejną formą promocji i popularyzacji idei ESK.

Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016 wspiera lokalnych artystów i rozwój innowacji w zakresie designu, dlatego jednoetapowy konkurs skierowany jest do studentów i pedagogów Akademii Sztuk Pięknym im. E. Gepperta we Wrocławiu. Prace można zgłaszać w trzech kategoriach, podzielonych ze względu na koszty produkcji jednego egzemplarza produktu: do 3 PLN, 20 PLN oraz 100 PLN.

Karty zgłoszeniowe, wraz z prototypami lub modelami, opatrzonymi godłem, należy składać 14 listopada br. w godz. 10-16 w Sali nr 10 (aula ASP) przy Placu Polskim 3/4 .

Jury, złożone z pracowników ASP i przedstawicieli BF Impart 2016, wyłoni zwycięzców do 21 listopada 2014 do godz. 16.00. Wyniki zostaną ogłoszone na stronach internetowych ASP, BFI 2016, a także w mediach lokalnych. Łączna pula nagród w konkursie wynosi 30000 zł brutto. Wartość nagrody stanowi jedyne i całkowite wynagrodzenie za przekazanie projektu i praw intelektualnych.

Więcej szczegółów, regulamin Konkursu oraz wzór karty zgłoszeniowej znajdą Państwo na stronie internetowej ASP: www.asp.wroc.pl .