Konferencja o zmianie jakości kształcenia

Fot. Plagiat.pl

Firma Plagiat.pl jest partnerem konferencji na temat zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Organizatorami wydarzenia są wydawnictwo Wolters Kluwer oraz Fundacja im. Augustina-Jeana Fresnela. Konferencja odbędzie się 22 października podczas Kongresu Edukacji i Rozwoju w Warszawie.
Program konferencji zakłada omówienie nowych obowiązków nałożonych na uczelnie, które dotyczących m.in. komercjalizacji wyników badao naukowych, kontroli antyplagiatowej prac dyplomowych oraz utworzenia ogólnopolskiego repozytorium prac dyplomowych. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną także przykładowe procedury oraz przykłady dobrych praktyk wypracowane na podstawie wdrażanych rozwiązao zgodnych z nowymi przepisami.

– „Nowe regulacje prawne wchodzą w życie 1 października 2014 r., uczelnie staną przed wyzwaniem dopasowania wewnętrznych regulaminów do nowych przepisów wynikających z nowelizacji ustawy. Konferencja organizowania przez Wolters Kluwer wraz z Fundacją Augustine-Jeana Fresnela będzie okazją do zapoznania się konsekwencjami prawnymi wprowadzonych zmian.” – uważa dr Sebastian Kawczyoski, Prezes Zarządu firmy Plagiat.pl. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali m.in. prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska- Kozłowska z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Sybilla Stanisławska-Kloc z Uniwersytetu
Jagiellooskiego, Marcin Chałupka – prawnik specjalizujący się w prawie sektora szkolnictwa wyższego, radca prawny dr Damian Flisak, radca prawny dr Zbigniew Pinkalski oraz dr Mariusz Kuziak reprezentujący Katedrę Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest na stronie: http://konferencja.lex.pl/prawoautorskie/.