Konferencja Nauka.Infrastrastruktura.Biznes zbliży przedstawicieli nauki i biznesu

Fot. CEZAMAT

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapraszają na konferencję, której celem jest wzmocnienie relacji między środowiskiem naukowym a biznesem. W dniach 13-15 października w Warszawie przedstawiciele instytutów badawczych, start-upów oraz firm będą dyskutować o wspólnych projektach i współpracy w obszarze wdrożeń rozwiązań technologicznych.

 

O konferencji

 

Interdyscyplinarna konferencja Nauka.Infrastruktura.Biznes w ciągu trzech dni zgromadzi na terenie Kampusu Politechniki Warszawskiej wielu naukowców i biznesmenów, reprezentantów polskich ośrodków badawczych oraz międzynarodowych korporacji. W trakcie wydarzenia swoją działalność zaprezentują znane firmy elektroniczne, informatyczne oraz technologiczne. Uczestnicy konferencji zapoznają się z najnowszymi badaniami z zakresu nowoczesnych materiałów i technologii prowadzonymi w wiodących polskich instytutach i ośrodkach naukowo-badawczych, takich jak Wrocławskie Centrum Badań EIT+ czy Śląska BIO-FARMA. Spotkania panelowe i dyskusje w kuluarach dadzą uczestnikom możliwość wymiany doświadczeń i pomysłów, co pozwoli uzyskać efekt synergii działań nauki i biznesu. Intencją organizatorów jest to, by konferencja dała impuls do powstania prężnych start-up’ów oraz wspólnych linii produkcyjnych. Wydarzenie będzie także okazją do dyskusji na temat programu badawczego CEZAMAT-u oraz nowych możliwości prowadzenia badań w Polsce.

 

Plan konferencji

 

Pierwszego dnia konferencji odbędą się prezentacje przedstawicieli świata nauki oraz biznesu połączone z panelami dyskusyjnymi poświęconymi perspektywom funkcjonowania nowoczesnej infrastruktury badawczej. W programie drugiego dnia znajdują się warsztaty Pomysł na sukces z udziałem twórców innowacyjnych start-upów tj. Flytronic, Intelclinc i MySpiroo oraz otwarte debaty dotyczące rozwoju zaawansowanych materiałów i technologii: molibdenitu i grafenu oraz Internetu rzeczy. Wśród panelistów zasiądą m.in. dr inż. Włodzimierz Strupiński z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych, dr hab. Adam Babiński z Wydziału Fizyki Ciała Stałego UW, Rafał Kuc z firmy Samsung oraz Piotr Pietrzak z IBM. Drugi dzień konferencji jest otwarty dla wszystkich chętnych. Organizatorzy do udziału zapraszają przede wszystkim osoby zainteresowane założeniem własnego start-upu oraz entuzjastów nowych technologii. Rejestracji można dokonać na stronie http://konferencja.cezamat.eu. Trzeci, ostatni dzień konferencji, skierowany jest do uczestników programu SIMS – Science Infrastructure Management Support (projekt pt. „Wsparcie zarządzania infrastrukturą badawczą beneficjentów działań 2.1 oraz 2.2 POIG” finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) prowadzonego przez NCBR.

 

Szczegółowy program oraz dodatkowe informacje na temat wydarzenia dostępne są na stronie http://konferencja.cezamat.eu/.