Koncentracja: Cedrob i PKM DUDA

UOKiK wydał zgodę na koncentrację w branży mięsnej. Spółka Cedrob może przejąć kontrolę nad Polskim Koncernem Mięsnym Duda. Przeprowadzone postępowanie wykazało, że transakcja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji

Cedrob działa m.in. na rynku produkcji i wprowadzania do obrotu mięsa i wędlin drobiowych. Polski Koncern Mięsny Duda stoi na czele grupy kapitałowej, zajmującej się m.in. produkcją mięsa czerwonego i wędlin, a także handlem nimi oraz hodowlą trzody chlewnej. W wyniku koncentracji Cedrob stanie się największym akcjonariuszem PKM Duda.

Przeprowadzone postępowanie wykazało, że koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji. Cedrob specjalizuje się w mięsie drobiowym, natomiast PKM Duda wieprzowym. Zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem komisji Europejskiej oraz UOKiK poszczególne rodzaje mięsa stanowią osobne rynki produktowe. Wynika to przede wszystkim z powodu różnic cen pomiędzy nimi, ich właściwości smakowych i zdrowotnych, a w niektórych przypadkach także czynników kulturowych i religijnych. Uczestnicy koncentracji nie konkurują ze sobą również na rynku detalicznej sprzedaży. Obaj posiadają wprawdzie własne sklepy, położone są one jednak w innych rejonach Polski.

Zgodnie z przepisami, transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

Decyzje wyrażające zgodę na dokonanie koncentracji wygasają, jeżeli połączenie nie zostanie dokonane w terminie 2 lat od ich wydania. Na stronie internetowej Urzędu zamieszczane są informacje na temat wszystkich prowadzonych przez Urząd postępowań antymonopolowych w sprawach koncentracji. Więcej informacji o zasadach łączenia przedsiębiorców w przygotowanym specjalnie opracowaniu.