Komornik na kontach Mazowsza niezgodny z prawem

W kwietniu ministerstwo finansów zajęło konta Mazowsza, ściągając z nich niezapłaconą ratę „janosikowego”. Dziś okazuje się, że nie miało takiego prawa. Kolejne sądy zgodnie stwierdzają, że nie powinno było tego robić. W czerwcu stwierdził tak Wojewódzki Sąd Administracyjny, a następnie w sierpniu potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny, który oddalił tym samym zażalenie ministerstwa finansów. Mazowsze żąda oddania przez ministerstwo finansów bezprawnie zabranych środków.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w czerwcu stwierdził, że ministerstwo finansów bezprawnie ściągnęło z kont Mazowsza 60 mln zł. Ministerstwo finansów złożyło zażalenie na to orzeczenie i sprawa trafiła do kolejnej instancji – Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten jednak pod koniec sierpnia potwierdził, iż rozstrzygnięcie WSA było prawidłowe i tym samym oddalił zażalenie ministerstwa. W uzasadnieniu NSA wyraźnie potwierdza, że nie było podstaw prawnych do ściągnięcia grudniowej raty „janosikowego”.

 

W uzasadnieniu czytamy: „Naczelny Sąd Administracyjny podziela stwierdzenie Sądu I instancji, że Województwo Mazowieckie wykazało, iż wykonanie decyzji może spowodować znaczną szkodę oraz trudne do odwrócenia skutki. Konieczność wydania z budżetu 55 112 112 zł, spowodowałaby znaczne zakłócenie w finansach województwa skutkujące dokonaniem w tym zakresie istotnych przesunięć środków przeznaczonych na realizację zaplanowanych w budżecie działań. Środki przewidziane w budżecie mają zgodnie z nim zostać wydane na realizację funkcji województwa, w tym na realizację celów na rzecz mieszkańców. Wykonanie decyzji może więc spowodować brak środków na realizację działań województwa, a w konsekwencji spowodować szkodę nie tylko jednostce samorządu terytorialnego, lecz również mieszkańcom. Wobec tego Sąd I instancji słusznie wstrzymał wykonanie decyzji”.

 

W konsekwencji wyroków, władze województwa zażądały zwrotu bezprawnie zabranych z kont Mazowsza pieniędzy, czyli 60 mln zł, z czego aż 3,4 mln zł to koszty komornicze. Termin zwrotu minął 15 września. Niestety, mimo niezwykle jednoznacznych rozstrzygnięć, ministerstwo finansów nie zwróciło w tym terminie pieniędzy Mazowszu.

 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego