Kolejny związek w JSW

W październiku w Jastrzębskiej Spółce Węglowej powstała  kolejna zakładowa organizacja związkowa. Jest to ZZ „Jedność” Pracowników JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” , licząca 65 członków. Została ona założona przy udziale Wiesława Wójtowicza, nieformalnego  przywódcę i inicjatora 46-dniowego strajku w Budryku, który nie jest pracownikiem spółki, gdyż został zwolniony po zakończeniu strajku, a sąd przyznał pracodawcy rację w prawomocnym wyroku.

Należy przypuszczać, że nowa organizacją związkowa będzie usilnie dążyła do zdobycia 150 członków, gdyż taka ilość pozwala na stałe oddelegowanie jednej osoby do zajmowania się wyłącznie działalnością związkową. Aktualnie ze zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy na pełen etat z powodu działalności związkowej zwolnionych jest  82 pracowników, a 6 na pół etatu.

W sumie w JSW działa już 49 zakładowych organizacji związkowych, przy czym pod koniec 2013 roku było ich 40, a w czerwcu tego roku –  45.

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej załogi ubywa, natomiast działającym w niej związkom zawodowym członków  przybywa.  31 grudnia 2012 roku JSW zatrudniała 22 676 pracowników, a w połowie tego roku (bez KWK Knurów-Szczygłowice) – 21 456 pracowników. W tym samym czasie – zgodnie z deklaracjami składanymi przez same związki – liczyły one  odpowiednio 27 068  i 26 429 członków.

Cały komunikat prasowy jest dostępny po kliknięciu przycisku POBIERZ TEKST