Kolejne spotkanie w sprawie przyszłości Przewozów Regionalnych

Informacja na temat aktualnego stanu procesu restrukturyzacji spółki Przewozy Regionalne oraz zadań dla każdej ze stron zainteresowanych uzdrowieniem spółki, były tematem spotkania, które z inicjatywy Prezesa Przewozów Regionalnych odbyło się w środę 5 listopada w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. W spotkaniu oprócz przedstawiciela władz spółki, związków zawodowych wziął udział także podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Zbigniew Klepacki.

Rząd, choć nie wykonuje względem Przewozów Regionalnych uprawnień właścicielskich, zaoferował współpracę w przygotowaniu planu restrukturyzacji spółki i uczestniczy w pracach nad wypracowaniem efektywnej koncepcji restrukturyzacji spółki. Jest to wynikiem zobowiązania podjętego przez MIiR pod koniec 2013 roku, dotyczącego wsparcia w tym zakresie władz spółki, marszałków województw oraz związków zawodowych.

Efektem działań powołanego w tym celu zespołu, w skład którego weszli również przedstawiciele związków zawodowych, jest plan działań zmierzający do uzdrowienia sytuacji ekonomicznej Przewozów Regionalnych. Zakłada on wprowadzenie strategicznego udziałowca w celu restrukturyzacji i oddłużenia spółki.

Do porozumienia podpisanego w tej sprawie 17 października 2014 roku, m.in. przez ministra właściwego do spraw transportu, przy udziale sygnatariusza, tj. Przewozów Regionalnych Sp. z o.o.. przystąpiło już 7 samorządów. Deklaracje podpisania składają kolejni marszałkowie.

Rząd, który wspiera spółkę i samorządy w działaniach restrukturyzacyjnych, zarezerwował w budżecie Państwa na 2015 rok kwotę 750 mln zł na sfinansowanie procesu restrukturyzacji Spółki, w tym na jej oddłużenie.

W procesie restrukturyzacyjnym potrzebna jest również zgoda związków zawodowych działających w Przewozach Regionalnych na dokonanie restrukturyzacji tej firmy, w tym na redukcję zatrudnienia.

Przez kilka następnych miesięcy szczegóły restrukturyzacji spółki będą omawiane w gronie  wszystkich zainteresowanych stron, w tym przedstawicieli związków zawodowych.