Kierowcy korzystają już z trzech odcinków S17

Kierowcy korzystają już z trzech odcinków drogi ekspresowej S17 na terenie województwa lubelskiego. Dziś oddano do użytku trasę pomiędzy węzłami Jastków i Lublin Sławinek wraz z łącznikiem do przedłużonego miejskiego odcinka al. Solidarności. Dwa kolejne odcinki S17, stanowiące północnowschodnią obwodnicę Lublina, zostaną udostępnione do użytkowania już w październiku br.

Budowę drogi ekspresowej S17 od Kurowa do Piask podzielono na pięć kontraktów. Kierowcy korzystali już z dwóch skrajnych odcinków. Końcowego, od Lublina w kierunku Piask wraz z dostosowaną do parametrów drogi ekspresowej obwodnicą Piask oraz początkowego od węzła Kurów Zachód do węzła Jastków (o łącznej długości 36,4 km). Dziś do użytku oddany został odcinek pomiędzy węzłami Jastków i Lublin Sławinek (7,7 km długości) wraz z łącznikiem (2 km) prowadzącym do granic Lublina i przedłużenia al. Solidarności. W efekcie Lublin zyskał nową, bezpieczną i komfortową trasę prowadzącą do drogi ekspresowej S17. Wraz z oddaniem dwóch kolejnych odcinków, stanowiących północnowschodnią obwodnicę o długości 22,4 km, ruch tranzytowy będzie mógł ominąć centrum Lublina. Na początku października kierowcy będą mogli skorzystać z odcinka pomiędzy węzłami Lublin Rudnik i Lublin Felin czyli wschodniej części obwodnicy od wylotu DK19 w kierunku Lubartowa do funkcjonującego już fragmentu S17. Pod koniec października kierowcy pojadą północną częścią obwodnicy pomiędzy węzłami Lublin Sławinek i Lublin Rudnik mając do dyspozycji już całą, blisko 70-kilometrową trasę szybkiego ruchu.

Umowę na realizację odcinka pomiędzy węzłami Jastków i Lublin Sławinek podpisano 9 czerwca 2011 roku. Budowa wydłużyła się za sprawą przeprowadzenia dodatkowych prac na nasypie przechodzącym przez dolinę Ciemięgi. Część ziemnej konstrukcji rozebrano zastępując ją styropianem a nad jednym z przepustów stanowiących przejście dla małych zwierząt i płazów zbudowano specjalną żelbetową płytę odciążającą posadowioną na palach. Prace ukończono 28 sierpnia br. Wartość inwestycji wyniosła 484,5 mln zł (przygotowanie projektu, odszkodowania za nieruchomości, budowa, nadzór). W ramach inwestycji zbudowano 10,2 km drogi ekspresowej (w obrębie węzła Lublin Sławinek także S19), 2 km łącznika do granic Lublina, blisko 13 km dróg serwisowych dla obsługi ruchu lokalnego. Węzeł Lublin Sławinek, na przez który będą przebiegały trzy drogi ekspresowe (12, 17 i 19) zajmuje powierzchnię  blisko 47,7 hektarów. W trakcie budowy 30 tonowe ciężarówki wykonały 93 076 kursów przewożąc grunt z wykopu, 81 195 kursów z piaskiem oraz 7569 z kruszywem. Na obiekty inżynierskie dostarczono 4796 „gruszek” betonu, a warstwy nawierzchni bitumicznych dostarczyło 7585 ciężarówek. Zużyto 23,5 tyś m sześciennych styropianu dowiezionego w 218 transportach.

Budowa drogi ekspresowej S17 Kurów – Lublin – Piaski współfinansowana jest ze przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość całej inwestycji to ok. 3,3 mld zł, z czego dofinansowanie unijne to ok. 2,2 mld zł.