Karmienie piersią od A do Z

Zbliżający się Polski Tydzień Promocji Karmienia Piersią to doskonała okazja, by przedstawić już czwartą z serii publikację edukacyjnego programu „1000 pierwszych dni dla zdrowia” – Poradnik karmienia piersią według zaleceń Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (PTGHiŻD). Jaką rolę odgrywa karmienie piersią w programowaniu żywieniowym i prewencji otyłości? Jaki ma wpływ na zdrowie dziecka teraz i w przyszłości? Dlaczego pokarm kobiecy uważany jest przez ekspertów za najbardziej specjalistyczne pożywienie dla niemowląt? Na te i inne pytania odpowiedzi udzieli najnowszy, opracowany przy współpracy wybitnych ekspertów, bezpłatny Poradnik karmienia piersią według zaleceń PTGHiŻD.

Karmienie piersią stanowi jeden z fundamentów budowania zdrowia najmłodszych pokoleń Polaków. To ważny element programowania żywieniowego we wczesnym okresie życia. By wspierać promocję tego typu karmienia, PTGHiŻD opracowało i zaadaptowało do warunków polskich najnowsze wytyczne międzynarodowych towarzystw naukowych i renomowanych instytucji oraz zespołów ekspertów. Celem, do którego należy dążyć, są zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) – wyłączne karmienie piersią przez 6 pierwszych miesięcy życia dziecka oraz jego kontynuacja po rozszerzeniu diety nawet do 2. roku życia. Niestety, dane z badania[1] opublikowanego w 2015 roku, wskazują, że podstawowe zalecenia WHO dotyczące karmienia naturalnego w Polsce nie są realizowane. Niedostateczne wsparcie i edukacja kobiet w tym zakresie stanowi główny powód rezygnacji matek z karmienia piersią, niestety już nawet w ciągu 1 miesiąca życia dziecka. Powody rezygnacji z karmienia piersią wynikają często z niewiedzy i błędnego przekonania, bo 35% matek dzieci do 4. m.ż. i 48% matek dzieci do 6.m.ż.[2]. deklaruje, że powodem zaprzestania karmienia piersią było poczucie, że dziecko się nie najada lub przekonanie o braku pokarmu.

W odpowiedzi na niepokojące wyniki badania oraz realne potrzeby kobiet, które chcą karmić naturalnie i poszukują kompleksowego źródła wiedzy, powstał Poradnik karmienia piersią według zaleceń PTGHiŻD, który, poza ekspercką wiedzą, będzie dla nich wsparciem i pomoże rozwiać wątpliwości związane z procesem laktacji. „Aktualne rekomendacje to nie rewolucja w zaleceniach, a wyłącznie przypomnienie o tym nowym pokoleniom lekarzy i rodziców” – mówi prof. Hanna Szajewska – Kierownik Kliniki Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. – „Rewolucja nie jest potrzebna, bo karmienie piersią było, jest i będzie optymalnym sposobem żywienia niemowląt. Karmienie piersią to najlepsze, co można dać dziecku”.

Poradnik karmienia piersią został zainspirowany potrzebami mam i przyszłych mam. Mamy, które pragną karmić piersią, stają często w obliczu licznych, często sprzecznych ze sobą źródeł informacji, co powoduje dezorientację. Dlatego podczas redagowania Poradnika ściśle współpracowali zarówno eksperci z zakresu pediatrii, jak i specjaliści ds. żywienia. Publikacja porusza cały szereg zagadnień związanych z karmieniem naturalnym. Poza rozdziałami poświęconymi analizie składu mleka i prawidłowym technikom karmienia, zawiera wiele praktycznych wskazówek, dotyczących codziennych czynności związanych z karmieniem piersią oraz diety kobiety karmiącej. W Poradniku znaleźć można również zbiór faktów i mitów związanych z karmieniem piersią.

Kobiety w ciąży oraz rodzice najmłodszych dzieci coraz częściej zdają sobie sprawę z wpływu  prawidłowego żywienia na przyszłe zdrowie już od momentu poczęcia, a następnie w niemowlęctwie i wieku dziecięcym i chcą ten czas wykorzystać jak najlepiej. To ważne, ponieważ 1000 pierwszych dni życia dziecka ma fundamentalne znaczenie dla zdrowia dziecka teraz i w jego dorosłym życiu. Jeszcze długo po narodzinach, w okresie karmienia piersią i rozszerzania diety dziecka intensywnie rozwija się jego mózg, kształtuje układ odpornościowy, dojrzewa układ pokarmowy i programuje się metabolizm. W tym czasie kształtują się także nawyki żywieniowe. Poprzez prawidłowe żywienie w okresie tego intensywnego rozwoju i wzrostu, rodzice mają realny wpływ na zdrowie dziecka teraz i w przyszłości.

Poradnik karmienia piersią według zaleceń PTGHiŻD to, po kampanii „Mamo, razem damy radę nauczyć się karmienia piersią”, kolejna inicjatywa wspierająca karmienie naturalne realizowana przez edukacyjny program 1000 pierwszych dni dla zdrowia. Poradnik opracowała redaktor i mama czwórki dzieci – karmionych piersią – Aldona Mikulska, przy konsultacji z ekspertami z zakresu żywienia najmłodszych dzieci. Rozdział poświęcony diecie mamy karmiącej przygotowała dr inż. dietetyki Joanna Rachtan-Janicka. Poradnik karmienia piersią to już czwarta wartościowa publikacja, stworzona w ramach edukacyjnego programu „1000 pierwszych dni dla zdrowia”. W lutym 2013 roku opublikowano Poradnik żywienia dziecka w wieku od 1. do 3. roku życia, w październiku 2013 roku – Poradnik żywienia kobiet w ciąży, natomiast pod koniec 2014 roku ukazał się Poradnik żywienia niemowląt. Krok po kroku od narodzin do pierwszych urodzin. Pełne wersje wszystkich poradników są dostępne na edukacyjnej platformie www.1000dni.pl.[1]Badanie przeprowadzone przez prof. Barbarę Królak-Olejnik oraz dr inż. Danutę Gajewską we współpracy z Fundacją NUTRICIA w latach 2014-2015 w 42 szpitalach, na łącznej grupie 1679 matek dzieci do 12. miesiąca życia oraz na grupie 767 osób z personelu medycznego. Badanie obejmowało V etapów: ankiety w szpitalu dla matek i personelu medycznego, ankiety telefoniczne wśród matek dzieci po 2. miesiącu, po 4. miesiącu, po 6. miesiącu, po 12. miesiącu życia dziecka. W każdym kolejnym etapie uczestniczyły matki, które wcześniej deklarowały, iż nadal karmią piersią i wyraziły zgodę na dalszy udział w projekcie.

[2] IV etap badania. Ankieta skierowana do 654 matek.