Już 15 lat PPE z Legg Mason

Pracowniczy Program Emerytalny w Polsce powstał 29 października 1999 roku – tego dnia firma Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA dokonała rejestracji PPE i obecnie może pochwalić się najstarszym i najdłużej działającym programem pracowniczym w kraju. Przez 15 lat Legg Mason TFI zdobył ogromne doświadczenie w zakresie tworzenia PPE i zarządzania środkami zainwestowanymi przez klientów w ramach programów i planów emerytalnych, prowadzonych dla firm i ich pracowników.

 

„Pracowniczy Program Emerytalny jest formą dodatkowego, dobrowolnego oszczędzania na emeryturę i powstaje z inicjatywy pracodawcy – to na nim spoczywa obowiązek wpłat na rzecz pracowników uczestniczących w programie. Główną zaletą PPE, oprócz gromadzenia dodatkowych środków na przyszłość, jest zwolnienie z 19 proc. podatku od zysków. PPE to rozwiązanie efektywne zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. W dobie wysokiej konkurencyjności, zwłaszcza w przypadku dużych firm, PPE jest przejawem autentycznej troski o pracowników, świadczy o poważnym podejściu do społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), przyczynia się do zwiększenia motywacji i zacieśniania więzi pomiędzy pracownikiem a firmą. Program PPE może być ważną kartą przetargową przy próbie rekrutacji wartościowego pracownika z rynku” – mówi Agnieszka Łukawska, dyrektor sprzedaży Legg Mason Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

 

Ważnymi korzyściami PPE dla pracowników są: szansa na uniezależnienie się jego uczestników od obowiązkowego systemu emerytalnego, obowiązek finansowania wpłat przez pracodawcę, zwolnienie z podatku spadkowego oraz zwolnienie składek finansowanych przez pracodawcę z obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne. Tym samym, prowadzenie PPE jest efektywne kosztowo także dla pracodawcy. Legg Mason może pochwalić się silną, ugruntowaną pozycją na rynku PPE – niemal co piąta złotówka wpłacana do tego typu programów, prowadzonych z funduszami inwestycyjnymi, trafia do tego TFI.

 

„Niewątpliwie wyróżniamy się wysoką jakością obsługi i wszechstronną pomocą dla pracodawców na każdym etapie tworzenia i funkcjonowania Programu. Nie tylko wspomagamy pracodawców od strony administracyjnej i prawnej,  ale także regularnie informujemy ich o wypracowanych wynikach inwestycyjnych, czy o zmianach w przepisach regulujących PPE. Dla osób, które w danej firmie obsługują program, zapewniamy bezpłatne szkolenia oraz imiennie dedykowanego opiekuna, pozostającego w bieżącym kontakcie, co znakomicie ułatwia codzienną współpracę” – dodaje Agnieszka Łukawska, dyrektor sprzedaży Legg Mason Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

 

Legg Mason TFI od lat jest doceniane przez ekspertów – świadczy o tym chociażby najnowszy ranking dziennika „Rzeczpospolita”, według którego Indywidulane Konto Emerytalne z Legg Mason siódmy rok z rzędu zajęło pierwsze miejsce pod względem efektywności inwestycji w okresie 10 lat.

 

* Najlepsze IKE z funduszem inwestycyjnym wg „Rzeczpospolitej” (dodatek „Moje Pieniądze” 13.11.2008, 19.11.2009, 15.11.2010, 10.11.2011, 15.11.2012, 21.11.2013, 4.12.2014)