JSW tnie koszty

– Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął decyzję o obniżeniu od 1 października o 10 procent wynagrodzeń wszystkim dyrektorom kopalni JSW, Zakładu Logistyki Materiałowej i dyrektorom biur zatrudnionym w Biurze Zarządu spółki. Decyzja została podjęta z powodu konieczności ograniczania kosztów osobowych – poinformował Jarosław Zagórowski, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. podczas dzisiejszej (29 września) konferencji prasowej w siedzibie spółki.

Prezes Zagórowski poinformował dziennikarzy, że tegoroczny deputat węglowy emerytów i rencistów zostanie wypłacony jeszcze w październiku. Natomiast Zarząd JSW S.A rozważa odstąpienie od wypłacenia emerytom i rencistom deputatu węglowego w 2015 roku. JSW razem z innymi spółkami węglowymi zwróciła się do rządu RP z propozycją przejęcia przez ZUS zobowiązań wobec emerytów i rencistów górniczych do bezpłatnego węgla, podobnie jak ma to miejsce w przypadku emerytowanych kolejarzy i pracowników likwidowanych kopalń. Odstąpienie od wypłaty ekwiwalentu za deputat węglowy emerytom i rencistom pozwoliłoby spółce zaoszczędzić w 2015 roku ponad 64 mln złotych. Zarząd spółki uważa też za niezbędne wdrożenie w szybkim tempie programu dostosowawczego dla kopalni Krupiński w Suszcu, który zapobiegnie dalszemu pogarszaniu się sytuacji ekonomicznej tego zakładu. Zarząd JSW zwrócił się do związków działających w kopalni o wyrażenie zgody na zmianę systemu czasu pracy. Miałaby ona polegać na wprowadzeniu w niej 6-dniowego tygodnia pracy, oczywiście przy zachowaniu 5-dniowego tygodnia pracy dla załogi – z poszanowaniem zasad kodeksu pracy. Zmiany te są jednym z warunków niezbędnych do poprawy sytuacji kopalni i zapewnienia jej rentowności w perspektywie najbliższych lat.

Pracownicy i związki zawodowe kopalni Krupiński, dostrzegając wagę problemu, wyraziły wolę wprowadzenia zmian w systemie organizacji czasu pracy, jednak Reprezentatywne Organizacje Związkowe działające w JSW nie zaakceptowały uzgodnień dokonanych pomiędzy dyrekcją kopalni a działającymi w niej związkami.