Imponujące wyniki przewozowe Kolei Mazowieckich

W pierwszym półroczu 2014 r. Koleje Mazowieckie przewiozły 32,16 mln podróżnych, co w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku stanowi wzrost o blisko milion (w całym 2013 r. spółka przewiozła 62,4 mln osób). Wynik ten daje powody do optymistycznych przewidywań co do liczby pasażerów na koniec bieżącego roku.

32,16 mln podróżnych na koniec pierwszego półrocza tego roku to bardzo dobry wynik, zwłaszcza w kontekście trwających od wielu miesięcy prac remontowych, prowadzonych przez zarządcę infrastruktury – PKP PLK. Wynik ten daje spółce 23,56 proc. udziału w rynku kolejowych przewozów pasażerskich. Tym samym Koleje Mazowieckie, jako przewoźnik regionalny, zajmują II miejsce w Polsce pod względem liczby przewiezionych podróżnych po Przewozach Regionalnych, świadczących przewozy w całym kraju. Zdecydowaną większość stanowili podróżni korzystający z biletów okresowych – 79,1 proc. Pozostali to osoby, które zakupiły bilety jednorazowe.

Jeśli do końca tego roku lojalność naszych podróżnych utrzyma się na tym samym dobrym poziomie, to już dziś możemy mówić o kolejnym sukcesie spółki. Zdaję sobie sprawę, że wielu z naszych dotychczasowych klientów na pewien czas zrezygnowało z dojazdów pociągami Kolei Mazowieckich. I jest to zrozumiałe, jeśli wziąć pod uwagę utrudnienia, z którymi związane są
prace modernizacyjne, szczególnie na linii do Skierniewic. Mam nadzieję, że po zakończeniu remontów podróżni ci znów przesiądą się do naszych pociągów
– powiedział Artur Radwan, prezes zarządu „Kolei Mazowieckich – KM”.