Huragan uszkodził Ci dom? 4 kroki do szybkiego odszkodowania

Od wtorku nad Polską przechodzą liczne wichury. W wielu miejscach huragan zerwał dachy z domów i budynków gospodarczych. Mieszkańcy, którzy ponieśli straty powinni więc jak najszybciej zgłosić szkody ubezpieczycielowi. Jak to zrobić? – podpowiada Michał Miedziński, ekspert Liberty Ubezpieczenia. 

Obowiązek zgłoszenia szkody majątkowej ciąży na właścicielu polisy, dlatego niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia, ubezpieczony powinien skontaktować się z ubezpieczycielem i poinformować o tym, co się stało. Jak uniknąć błędów przy zgłaszaniu szkody? 

Nie zwlekaj ze zgłoszeniem szkody 

Przy zgłaszaniu szkody mieszkaniowej najważniejszy jest czas. Ten zazwyczaj wynosi od 2 do 7 dni od daty zdarzenia. Pamiętajmy jednak, że szkoda może powiększać się w czasie, dlatego nie można zwlekać z powiadomieniem ubezpieczyciela. Zgłosić szkodę najczęściej możemy na kilka sposobów: telefonicznie, e-mailowo, faksem lub pisemnie na adres siedziby ubezpieczyciela. W zgłoszeniu powinniśmy podać numer polisy, dokładne okoliczności powstania szkody w tym datę i godzinę (o ile jest to możliwe), informację o szacunkowej wartości poniesionych strat oraz dane adresowe jednostki policji, straży pożarnej lub zarządcy budynku, jeśli interweniowali oni w miejscu zdarzenia. 

Zabezpiecz mieszkanie przed dalszą szkodą

Wiele poszkodowanych ma wątpliwość, czy może podjąć działania mające na celu ochronę mienia po szkodzie przed wizytą rzeczoznawcy. Otóż tak, ponieważ w momencie wystąpienia awarii, przede wszystkim powinniśmy zabezpieczyć mieszkanie przed dalszymi szkodami. Jeśli zerwało nam fragment dachu z mieszkania, okryjmy go folią lub plandeką, tak aby nie zwiększyć szkody poprzez np. zalanie. Możemy w tym celu poprosić o pomoc bliskich lub służby interwencyjne. Wszelkie ślady czy zniszczenia i tak będą widoczne dla rzeczoznawcy. 

Umów spotkanie z rzeczoznawcą

Informując ubezpieczyciela o rodzaju szkody, otrzymamy od niego wskazówki, co do dalszych kroków postępowania, których warto dokładnie przestrzegać. Następnie skontaktuje się z nami rzeczoznawca w celu ustalenia dokładnego terminu oględzin mieszkania. W trakcie wizyty, rzeczoznawca sporządzą protokół wraz z dokładnym opisem i dokumentacją fotograficzną szkody, który na koniec podpisuje poszkodowany. Najlepiej, więc jeśli w spotkaniu uczestniczy ubezpieczony lub osoba przez niego upoważniona. 

Przygotuj odpowiednie dokumenty

Rzeczoznawca w trakcie oględzin mieszkania może poprosić poszkodowanego o przekazanie kompletu dokumentów niezbędnych do wyceny szkody. Najlepiej zawczasu przygotować oryginały lub kopie takich dokumentów jak: wypełniony druk zgłoszenia szkody mieszkaniowej, dokument potwierdzający prawo do lokalu np. akt własności lub umowa najmu, wykaz zniszczonych ruchomości domowych z datami ich nabycia i w miarę możliwości potwierdzeniami zakupu, protokół straży pożarnej lub innych służb ratowniczych, jeśli ich interwencje miały miejsce. 

Po zebraniu wszelkich dokumentów ubezpieczyciel ma 30 dni na wydanie decyzji o wypłacie odszkodowania, najczęściej jednak taka decyzja podejmowana jest znacznie szybciej. Pamiętajmy, że odszkodowanie obejmuje tylko te zdarzenia, które są objęte ochroną zgodnie z zakresem wskazanym na polisie. Zatem aby uniknąć przykrych niespodzianek, warto szczegółowo zapoznać się z treścią polisy i ogólnymi warunkami umowy.