Grupa ROBYG zakontraktowała 513 lokali w Q3 2014

Fot.  ROBYG SA

Grupa ROBYG w III kwartale 2014 roku zakontraktowała 513 lokali netto w Warszawie i Gdańsku, z uwzględnieniem rezygnacji. Oznacza to wzrost o ponad 7% wobec analogicznego okresu 2013 roku. Od początku 2014 roku Grupa ROBYG zakontraktowała narastająco już 1569 lokali – co przybliża spółkę do osiągnięcia tegorocznego celu, jakim jest kontraktacja na poziomie ponad 2000 lokali.

„To kolejny bardzo dobry kwartał dla Grupy ROBYG. Wynik kontraktacji na poziomie 513 lokali netto umożliwił spółce utrzymanie pozycji lidera wśród polskich deweloperów giełdowych. Taka tendencja dotycząca kontraktacji napawa optymizmem i potwierdza sprawność Zarządu oraz skuteczność zespołu sprzedażowego. Wysoka liczba kontraktacji świadczy o doskonałym wyczuciu rynku i zaufaniu klientów. Dodatkowo, w ciągu minionych dziewięciu miesięcy spółka podjęła kolejne kroki zmierzające do rozszerzenia oferty mieszkaniowej wprowadzając na rynek następne etapy warszawskich oraz gdańskich inwestycji – m.in. Lawendowe Wzgórza oraz Słoneczna Morena – oraz uruchamiając nowe projekty – m.in. Młody Wilanów i Modern Żoliborz Residence. Co więcej, Grupa ROBYG nabyła działkę w warszawskim Mokotowie, na której powstanie około 1000 lokali mieszkalnych i około 6000 mkw. powierzchni komercyjnej. Zakup działki na warszawskim Mokotowie to element planu inwestycyjnego Grupy ROBYG na lata 2014-2016. W tym roku spółka kupiła już dwie działki w Warszawie za niemal 80 mln zł, a zamierza wydać na grunty jeszcze nawet 70-100 mln zł. Celem przyświecającym strategii spółki jest zadowolenie klientów – stąd też inwestycje Grupy ROBYG cechują się wysoką jakością wykończenia oraz bardzo dobrym standardem oferowanych lokali. Władze spółki są przekonane, że systematyczne uzupełnianie oferty mieszkaniowej oraz jakość dostępnych lokali zapewni spółce – przy zachowaniu pozytywnych tendencji rynkowych – wynik kontraktacji na poziomie ponad 2000 lokali w całym 2014 roku” – powiedział Oscar Kazanelson, Przewodniczący Rady Nadzorczej ROBYG SA.

W sierpniu Grupa ROBYG podpisała umowę nabycia działki o powierzchni 85 tys. mkw. w warszawskiej dzielnicy Mokotów. Łączna cena netto za nieruchomość wyniosła 68,5 mln zł. Nowo zakupiony teren umożliwi wybudowanie około 1000 lokali mieszkalnych i około 6000 mkw. powierzchni komercyjnej.

Ponadto Grupa ROBYG podpisała umowę o wspólnym przedsięwzięciu (joint venture) w zakresie inwestycji na warszawskim Mokotowie. Porozumienie dotyczące sprzedaży przez ROBYG SA na rzecz NCRE II Investments Limited (NCRE II) 49% udziałów w spółce ROBYG Mokotów Investment Sp. z o.o. – która realizuje projekt deweloperski w warszawskiej dzielnicy Mokotów – oraz współpracy w zakresie realizacji tej inwestycji.

Natomiast we wrześniu Grupa ROBYG wprowadziła do sprzedaży nową warszawską inwestycję Modern Żoliborz Residence, w ramach której powstanie około 140 lokali. Inwestycja jest zlokalizowana w pobliżu pierwszego projektu Grupy ROBYG na Żoliborzu – City Apartments, którego ostatni etap jest jeszcze dostępny w sprzedaży.

Rada Nadzorcza zatwierdziła politykę dywidendy dla spółki na lata 2014-2015. Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy za lata 2014-2015 na poziomie 75%-80% skonsolidowanego zysku netto.

Od debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2010 roku ROBYG SA regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Dotychczas spółka wypłaciła w ramach dywidendy:

  • z zysku za 2010 rok w wysokości 0,07 zł na akcję, co stanowiło 27 % zysku ekonomicznego netto
  • z zysku za 2011 rok w wysokości 0,12 zł na akcję, co stanowiło ponad 78% zysku ekonomicznego netto
  • z zysku za 2012 rok w wysokości 0,08 zł na akcję, co stanowiło niemal 31% zysku ekonomicznego netto
  • z zysku za 2013 rok w wysokości 0,08 zł na akcję, co stanowi około 30% zysku ekonomicznego netto

Grupa ROBYG osiągnęła w I półroczu 2014 roku przychody w wysokości 241 mln zł. Zysk księgowy netto Grupy wyniósł 21,6 mln zł, natomiast ekonomiczny zysk netto Grupy ROBYG 47 mln zł.