Grupa ROBYG w II kwartale 2014 roku uzna w przychodach około 470 lokali

Fot. Grupa ROBYG

Grupa ROBYG – wraz z jednostkami współkontrolowanymi przez Grupę – w II kwartale 2014 roku planuje uznać w przychodach około 470 lokali.

Największy udział w liczbie rozpoznanych lokali miały:

  • Young City – około 37%
  • Lawendowe Wzgórza – około 22%
  • Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki – około 17%
  • Osiedle Kameralne – około 15%

„Rozpoznanie lokali w przychodach jest bardzo ważne z perspektywy płynnego prowadzenia działalności deweloperskiej. Warto zauważyć, że Grupa ROBYG zwiększa systematycznie liczbę lokali kwartalnie rozpoznawanych w przychodach, co idzie w parze ze zwiększaniem poziomu kontraktacji w poszczególnych kwartałach. To efekt systematycznie i konsekwentnie realizowanej strategii spółki. Grupa ROBYG utrzymuje szerokie i atrakcyjne portfolio lokali o bardzo dobrym stosunku ceny do jakości, co znajduje odzwierciedlenie w zainteresowaniu klientów ofertą spółki. Uzupełniania banku ziemi, uzyskiwanie pozwoleń na budowę i użytkowanie oraz zgodne z harmonogramem przekazywanie klientom zakontraktowanych lokali przekłada się na zabezpieczenie przychodów spółki na kolejne miesiące. Jestem przekonany, że – przy utrzymaniu dotychczasowych trendów rynkowych – spółka może osiągnąć zamierzony cel jakim jest kontraktacja na poziomie ponad 2000 lokali w 2014 roku. Przełoży się to oczywiście na potencjał rozpoznania lokali w przychodach w kolejnych kwartałach, czyli również na wypracowywany dla akcjonariuszy zysk– powiedział Oscar Kazanelson, Przewodniczący Rady Nadzorczej ROBYG SA.

W I półroczu 2014 roku Grupa ROBYG zakontraktowała 1056 lokali netto w Warszawie i Gdańsku, co oznacza wzrost w stosunku do I półrocza 2013 roku o około 50%. Spółka chce – przy utrzymaniu obecnych tendencji rynkowych – zakończyć rok z kontraktacją na poziomie ponad 2000 lokali netto.

Grupa ROBYG osiągnęła w I kwartale 2014 roku przychody w wysokości 158 mln zł (wliczając przychody z projektów joint venture). Zysk księgowy netto Grupy wyniósł 10 mln zł, natomiast ekonomiczny zysk netto sięgnął 28 mln zł.