Grupa ROBYG: 51 mln zł ekonomicznego zysku netto po Q3 2014

Grupa ROBYG osiągnęła narastająco po trzech kwartałach 2014 roku przychody w wysokości 284 mln zł (348 mln zł wliczając proporcjonalnie przychody z projektów joint venture). W tym okresie spółka osiągnęła narastający wynik kontraktacji na poziomie 1569 lokali (z uwzględnieniem rezygnacji), utrzymując tym samym pozycję lidera wśród polskich deweloperów giełdowych. Zysk księgowy netto Grupy narastająco po trzech kwartałach wyniósł 24 mln zł, natomiast ekonomiczny zysk netto sięgnął 51 mln zł. Marża ekonomicznego zysku netto wyniosła 17,8%, a marża zysku netto 8,6%.

Od 2014 roku obowiązują nowe standardy rachunkowości  odnośnie prezentacji wyników finansowych przedsięwzięć typu joint venture. W konsekwencji Grupa ROBYG w swoich skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych prezentuje zyski ze spółek celowych funkcjonujących jako przedsięwzięcie typu joint venture jako oddzielną pozycję. Tym samym przychody z działalności joint venture nie są uwzględniane w pozycji przychody ze sprzedaży.

Natomiast nowe zasady księgowe ujmowania przedsięwzięć typu joint venture nie wpływają na wartość wyniku netto Grupy ROBYG – prezentacja zysku księgowego netto oraz zysku ekonomicznego netto nie zmieni się.

Najważniejsze dane finansowe po trzech kwartałach 2014 roku:

  • Liczba zakontraktowanych lokali: 1569
  • Pozycja gotówkowa: 168 mln zł (188 mln zł wliczając proporcjonalny udział z projektów joint venture)
  • Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej: 40 mln zł
  • Przychody: 348 mln zł (wliczając przychody z projektów joint venture)
  • Ekonomiczny zysk netto: 51 mln zł (marża 17,8%)
  • Zysk księgowy netto: 24 mln zł (marża 8,6%)

 

„W trzecim kwartale 2014 roku Grupa ROBYG po raz kolejny utrzymała pozycję lidera wśród polskich deweloperów giełdowych, notując wynik kontraktacji na poziomie 513 lokali. Od dłuższego czasu dostrzegamy pozytywny trend na rynku nieruchomości mieszkaniowych – w ciągu ostatnich czterech kwartałów sprzedano (w największych miastach) o prawie 19% więcej mieszkań niż w rekordowym 2007 roku. Pozytywne tendencje rynkowe potwierdzają również analitycy DM PKO BP, którzy informują, że sprzedaż mieszkań przez głównych deweloperów giełdowych po trzech kwartałach wzrosła rok do roku o około 35%. Dzięki tak sprzyjającym tendencjom rynkowym Grupa ROBYG spodziewa się ciągłego wzrostu zakontraktowanych lokali w przyszłych kwartałach. Obecny poziom kontraktacji Grupy ROBYG jest odzwierciedleniem skutecznego rozwoju spółki oraz wysokiego zaufania ze strony zarówno klientów, jak i instytucji finansowych. Grupa ROBYG w trzecim kwartale uznała w przychodach 103 lokale – jest to wynik zgodny z przewidywaniami władz spółki. Zarząd Grupy ROBYG jest przekonany, że wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom klientów, ciągła optymalizacja finansowania oraz utrzymywanie szerokiego portfolio atrakcyjnych lokali pozwoli spółce zrealizować tegoroczny cel w postaci kontraktacji na poziomie ponad 2000 lokali” – powiedział Oscar Kazanelson, Przewodniczący Rady Nadzorczej ROBYG SA.

W dniu 29 października 2014 Grupa ROBYG dokonała emisji obligacji niezabezpieczonych serii L o wartości 60 mln zł. Spółka zamierza wprowadzić zaoferowane obligacje do obrotu w alternatywnym systemie obrotu CATALYST. Ponadto w lutym spółka przydzieliła obligacje niezabezpieczone serii K1 i K2 o łącznej wartości 60 mln zł – popyt w ramach subskrypcji prywatnej znacząco przewyższył liczbę oferowanych obligacji.

W listopadzie Grupa ROBYG podpisała przedwstępną umowę nabycia działki o powierzchni około 20 tys. mkw. zlokalizowanej w gdańskiej dzielnicy Piecki-Migowo (Morena). Łączna cena netto za nieruchomość wynosi ponad 13 mln zł. Nowo zakupiony teren umożliwi wybudowanie ponad 500 lokali w tej dzielnicy. Będzie to czwarta inwestycja – po Słonecznej Morenie, Lawendowych Wzgórzach oraz Albatross Towers – Grupy ROBYG w Gdańsku.

 

Cały komunikat prasowy jest dostępny po kliknięciu przycisku POBIERZ TEKST