Grupa Integer.pl – wyniki po 3 kwartałach 2014

Grupa Integer.pl SA – właściciel największej międzynarodowej sieci innowacyjnych Paczkomatów® (pod marką InPost) oraz kluczowego prywatnego operatora pocztowego w Polsce – wypracowała po 3 kwartałach 2014 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 436,73 mln zł, co oznacza wzrost o 82% rok do roku. Skonsolidowany wskaźnik EBITDA wyniósł 21,66 mln zł. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej osiągnął poziom 9,49 mln zł.

Grupa Integer.pl SA w III kwartale 2014 roku kontynuowała dynamiczną ekspansję Paczkomatów® InPost – sieć terminali istotnie zwiększyła swój zasięg na terytorium kluczowych europejskich rynków e-commerce, m.in. w Wielkiej Brytanii i Włoszech. Spółka zintensyfikowała swoje działania także na pozostałych kontynentach, rozpoczynając instalację urządzeń w: Azji, na Bliskim Wschodzie oraz Ameryce Północnej.

Istotnym czynnikiem wpływającym na jeszcze silniejszą pozycję Paczkomatów® InPost na rynku polskim będzie miała strategiczna współpraca InPost z portalem Allegro. Teraz w opcjach przesyłki każdy e-sprzedawca, korzystający z największej platformy e-commerce w naszym kraju, może dodać nowe możliwości: Allegro Paczkomaty® InPost i Allegro Polecony InPost. Będzie to najtańsza dostępna forma dostawy – zarówno w odniesieniu do listu poleconego (3,94 zł), jak i paczki (7,99 zł). W każdej z tych opcji klienci mają zagwarantowany darmowy zwrot kupionego towaru.

Grupa Integer.pl SA pracowała również nad technicznymi usprawnieniami Paczkomatów® InPostwe wszystkich automatach zainstalowano czytniki kart płatniczych, a w ponad połowie z nich możliwe jest dokonywanie płatności zbliżeniowych. Spółka postawiła także na rozwój usługi zwrotów – za pomocą samoobsługowych urządzeń możliwy jest zwrot towarów do większości e-sklepów bez jakichkolwiek opłat (serwis Szybkiezwroty.pl).

 „Ekspansja Paczkomatów® InPost przebiega zgodnie z obraną przez nas strategią – co więcej, na najistotniejszych rynkach wyprzedzamy nasze założenia i przypuszczamy, że break-even osiągniemy znacznie szybciej niż zakładaliśmy. Tak jest m.in. w Wielkiej Brytanii, w której działa ponad 1.000 innowacyjnych terminali, a do końca 2015 roku mieszkańcy Wysp będą mogli skorzystać z aż 2.000 urządzeń. Wysoki poziom dotarcia w najbliższym czasie chcemy osiągnąć także na innych równie chłonnych rynkach – we Włoszech, Francji czy Malezji. Mimo niekwestionowanej pozycji lidera, wciąż pracujemy nad tym, aby nasze usługi były w pełni niezawodne: usprawniamy je pod względem technologicznych i zawieramy kluczowe partnerstwa z gigantami rynku e-commerce, przykładowo z włoskim Banzai, brytyjskim MetaPack czy w Polsce z Allegro” – komentuje Rafał Brzoska, prezes Grupy Integer.pl SA.

W III kwartale 2014 roku zrealizowano kolejne podwyższenie kapitału spółki EasyPack – odpowiedzialnej za rozwój własnych sieci Paczkomatów® InPost w Europie. Integer.pl dokonał wkładu pieniężnego w wysokości 11,814 mln euro, natomiast spółka Asterina Investments S.a r.l. wniosła wkład pieniężny w wysokości 10,186 mln euro. Rejestracja podwyższenia kapitału nastąpiła w dniu 14 października 2014.

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego struktura kapitałowa EasyPack sp. z o.o. przedstawia się następująco:

 • Spółki z Grupy Integer.pl posiadają 53,7% udziału w kapitale zakładowym EasyPack;
 • Spółka Asterina Investments S.a r.l. posiada 46,3% udziału w kapitale zakładowym EasyPack.

Było to drugie w tym roku podwyższenie kapitału EasyPack – 23 maja 2014 zarejestrowano podwyższenie kapitału EasyPack sp. z o.o. w następujący sposób:

 • Integer.pl wniósł wkład pieniężny w wysokości 6,126 mln zł oraz wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą „Integer.pl Spółka Akcyjna Oddział Paczkomaty w Zabierzowie” o wartości 11,45 mln EUR,
 • Asterina Investments S.a r.l. wniosła wkład pieniężny w wysokości 16,968 mln EUR.

Należąca do Grupy Integer.pl SA spółka InPost zwyciężyła też w przetargu na obsługę przesyłek KRUS o wartości 22,71 mln zł. Dwuletnia umowa, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2015 roku, obejmuje dostarczanie przesyłek zwykłych, rejestrowanych, ekspresowych oraz za potwierdzeniem odbioru – w obrocie krajowym i zagranicznym, jak również paczek i przesyłek kurierskich. Usługa będzie realizowana na rzecz 273 jednostek terenowych KRUS: Centrali, 16 oddziałów regionalnych i 256 placówek terenowych rozlokowanych na terenie całego kraju. Łącznie w ciągu dwóch lat InPost zrealizuje dla KRUS około 22,5 mln przesyłek.

Z kolei spółka InPost Finanse rozpoczęła świadczenie swoich usług jako krajowa instytucja płatnicza. Taki status przyznawany jest wyłącznie instytucjom, które – zdaniem Komisji Nadzoru Finansowego – są w stanie zapewnić odpowiednio wysoki poziom bezpieczeństwa, spełnić szereg warunków prawnych, finansowych oraz technicznych, a także posiadać niezbędne doświadczenie i wykształcenie – adekwatne do rodzaju i zakresu działalności. W oparciu o zezwolenie KNF, InPost Finanse uruchamia m.in. punkty kasowe w urzędach skarbowych.

Kluczowe wydarzenia w III kwartale 2014 roku:

 • wrzesień 2014
  • Paczkomaty® InPost otrzymały nagrodę główną Grand Prix w ramach pierwszej edycji konkursu Polish Masters of Business. Spółka została doceniona za imponujący poziom wzrostu na krajowym i międzynarodowym rynku pocztowo-kurierskim.
  • Paczkomaty® InPost zdobyły prestiżową nagrodę „Supplier of the Year”. Wyróżnienie zostało przyznane podczas targów Post-Expo 2014 w Sztokholmie.
  • InPost jako partner firmy Aqmet we współpracy z 5aSec – rozpoczyna wdrażanie Pralniomatów Hi’Shine – innowacyjnych urządzeń umożliwiających nadanie i odbiór prania w trybie 24/7. Początkowo usługa będzie dostępna w wybranych lokalizacjach na terenie Warszawy i Krakowa, aby docelowo pojawić się w większości miast w Polsce. Planowana jest także zagraniczna ekspansja rozwiązania.
  • Grupa Integer.pl podpisała porozumienie z Repsol Italy – operatorem stacji paliw działającym w 29 krajach. Współpraca obejmuje instalację Paczkomatów® InPost na stacjach Repsol we Włoszech, zapewniając jednocześnie mieszkańcom mniejszych miejscowości możliwość odbioru paczek w trybie 24/7.
  • sierpień 2014
   • Grupa Integer.pl ogłosiła zawarcie kluczowych umów z partnerami w zakresie rozwoju sieci Paczkomatów® InPost na terytorium Malezji. Na mocy strategicznych porozumień, Skynet oraz iSIS – krajowi liderzy branży kurierskiej – odpowiadać będą za obsługę logistyczną terminali. Pierwsze kilkadziesiąt Paczkomatów zostanie rozlokowanych w Kuala Lumpur na stacjach Petronas Mesra Stations oraz w placówkach sieci spożywczej Tesco. Od listopada 2014 roku na terenie Malezji funkcjonować będzie 140 innowacyjnych terminali, zaś do końca 2016 roku aż 350.
   • InPost UK Limited podpisał porozumienie o współpracy z MetaPack Group – jedną z najpopularniejszych platform do zarządzania dostawami na lokalnym i międzynarodowym rynku e-commerce. Dzięki temu brytyjscy e-detaliści – korzystający z usług MetaPack Group – oraz klienci sklepów internetowych także zyskają możliwość nadawania i odbierania towarów za pomocą najnowocześniejszego typu maszyn click&collect.
   • lipiec 2014
    • InPost podpisał porozumienie z P4D, czołowym graczem rynku logistycznego w Wielkiej Brytanii, oferującym zaawansowane usługi kurierskie. Dzięki nawiązanej współpracy klienci P4D będą mogli skorzystać z elastycznych dostaw za pomocą Paczkomatów® InPost.
    • Na rynku Catalyst – 24 lipca – zadebiutowały obligacje Integer.pl SA. Spółka wprowadziła do alternatywnego systemu obrotu 30 tysięcy obligacji na okaziciela serii INT0617 o łącznej wartości nominalnej 30 milionów złotych. Środki z emisji obligacji – obok środków uzyskanych z przeprowadzonej prywatnej emisji akcji – także będą przeznaczone na inwestycję w spółkę EasyPack.
    • InPost uruchomił Paczkomat® na dworcu autobusowym Victoria Station, jednym z najbardziej uczęszczanych punktów komunikacyjnych w Wielkiej Brytanii. Każdego roku z Victoria Station korzysta blisko 10 milionów pasażerów.

W III kwartale 2014 roku Grupa Integer.pl SA kontynuowała rozwój na 3 kluczowych płaszczyznach biznesowych jako właściciel:

 • rewolucyjnych Paczkomatów® InPost
 • największej prywatnej poczty InPost
 • niezależnego operatora finansowo-ubezpieczeniowego InPost Finanse

Paczkomaty® InPost

Grupa Integer.pl SA w III kwartale 2014 roku kontynuowała dynamiczną – krajową i zagraniczną – ekspansję Paczkomatów® InPost. Tym samym:

 • od listopada 2013 roku na polskim rynku dostępnych jest już 1.100 Paczkomatów® InPost.
 • kontynuowany jest rozwój sieci urządzeń zagranicą. Obecnie na całym świecie funkcjonuje – w różnych modelach biznesowych – ponad 3.500 Paczkomatów® w 22 krajach.
 • spółka jest w trakcie pozyskiwania około 6.000 lokalizacji – nowe Paczkomaty® staną w 15 kolejnych krajach.

W ciągu najbliższych 3-4 lat Paczkomaty® InPost pojawią się też w obu Amerykach oraz w Azji. Trwają prace nad przygotowaniem lokalizacji pod planowane inwestycje.

 

Kluczowe osiągnięcia w zakresie międzynarodowego rozwoju sieci Paczkomatów® InPost według kryterium geograficznego:

 • WIELKA BRYTANIA – sieć zwiększyła się do ponad 1.000 Paczkomatów®:
  • sfinalizowano umowę z TfL – londyńskim zarządcą transportu miejskiego: uruchomiono Paczkomaty® InPost na parkingu stacji metra Buckhurst Hill oraz na dworcu autobusowym Victoria Station, jednym z najbardziej uczęszczanych punktów komunikacyjnych w Wielkiej Brytanii (Londyn),
  • rozpoczęto współpracę z VisualSoft – brytyjskim dostawcą rozwiązań z zakresu
   e-commerce,
  • podpisano umowę z Morrisons Supermarket – brytyjską siecią supermarketów, będącą właścicielem 500 sklepów w Zjednoczonym Królestwie,
  • podpisano kontrakt z P4D – czołowym graczem rynku logistycznego w Wielkiej Brytanii, oferującym zaawansowane usługi kurierskie,
  • podpisano porozumienie o współpracy z MetaPack Group – jedną z najpopularniejszych platform do zarządzania dostawami na lokalnym i międzynarodowym rynku e-commerce.

Dzięki nowym działaniom biznesowym sieć terminali na Wyspach zwiększy się do końca 2015 roku do 2.000 urządzeń.

 • WŁOCHY – do końca 2015 spółka planuje uruchomić 1.000 Paczkomatów®InPost. Ekspansja obejmie północne oraz północno-centralne rejony Włoch oraz okolice największych miast, m.in.: Rzymu, Mediolanu czy Turynu. Docelowo terminale obejmą swoim zasięgiem większość prowincji kraju. W tym celu podpisano:
  • porozumienie o współpracy z TNT Express Italy – jednym z globalnych liderów branży kurierskiej.
  • porozumienie z Carrefour – jedną z największych sieci handlowych we Włoszech,
  • umowy z Repsol Italy oraz TotalErg – operatorami stacji paliw funkcjonującymi m.in. na terytorium Włoch
  • FRANCJA – ofensywa obejmie docelowo większość kraju, w którym stanie łącznie 2.500 maszyn w ciągu dwóch lat. We Francji Grupa Integer.pl SA współpracuje m.in. z operatorem logistycznym Colis-Privé.
  • HISZPANIA – trwają prace nad komercyjnym startem sieci Paczkomatów® InPost, finalizowane są umowy partnerskie, w tym logistyczne, lokalizacyjne i w zakresie e-commerce.
  • SKANDYNAWIA – trwają prace nad komercyjnym startem sieci Paczkomatów®, finalizowane są umowy partnerskie, w tym logistyczne, lokalizacyjne i w zakresie e-commerce.
  • EUROPA ŚRODKOWA I WSCHODNIA
   • AZJA
   • BLISKI WSCHÓD – trwają prace nad komercyjnym startem sieci Paczkomatów®, finalizowane są umowy partnerskie, w tym logistyczne, lokalizacyjne i w zakresie e-commerce. W pierwszej połowie 2014 roku rozpoczęto współpracę z Aramex Group – czołowym graczem na rynku usług logistyczno-transportowych na Bliskim Wschodzie. Kooperacja doprowadzi do stworzenia pierwszej na Bliskim Wschodzie transgranicznej sieci terminali, umożliwiających samodzielne nadawanie i odbieranie przesyłek 24/7. Oficjalny start Paczkomatów® InPost w tym regionie nastąpi pod koniec 2014 roku.
   • AMERYKA PÓŁNOCNA – trwają prace nad komercyjnym startem sieci Paczkomatów®, finalizowane są umowy partnerskie, w tym logistyczne, lokalizacyjne i w zakresie e-commerce.
   • AUSTRALIA – InPost podpisał umowę z Australia Post na serwis i dostawy Paczkomatów®. To kontynuacja trwającej od dwóch lat współpracy – od sierpnia 2014 roku usługi na rzecz narodowego operatora będzie świadczyć bezpośrednio InPost Australia. Obecnie pod marką Australia Post działa już 156 Paczkomatów® dostarczonych przez Grupę Integer.pl, a sieć będzie systematycznie rozszerzana. Docelowo australijskie terminale będą mogły być zintegrowane z Paczkomatami® InPost na innych kontynentach w ramach dostaw transgranicznych.
 • ROSJA – sieć Paczkomatów® pod marką Qiwi Post działa i będzie nadal rozwijana
 • UKRAINA – sieć POST24 działa aktualnie jedynie w Kijowie – z uwagi na sytuację polityczną wstrzymano rozwój poza Kijowem
 • CZECHY – sieć obejmuje 100 maszyn pod marką InPost
 • SŁOWACJA – sieć obejmuje 50 maszyn pod marką InPost
 • Pozostałe kraje – trwają prace nad komercyjnym startem sieci Paczkomatów®, finalizowane są umowy partnerskie, w tym logistyczne, lokalizacyjne i w zakresie e-commerce.
 • Malezja – zawarto kluczowe umowy z partnerami w zakresie rozwoju sieci Paczkomatów® InPost: Skynet oraz iSIS – krajowi liderzy branży kurierskiej – odpowiadać będą za obsługę logistyczną terminali. Pierwsze kilkadziesiąt Paczkomatów zostanie rozlokowanych w Kuala Lumpur na stacjach Petronas Mesra Stations oraz w placówkach sieci spożywczej Tesco. Od listopada 2014 roku na terenie Malezji funkcjonować będzie 140 innowacyjnych terminali, zaś do końca 2016 roku aż 350.
 • Pozostałe kraje – trwają prace nad komercyjnym startem sieci Paczkomatów® InPost, finalizowane są umowy partnerskie, w tym logistyczne, lokalizacyjne i w zakresie e-commerce.