Globalny portret dyrektorów generalnych

Fot. Qlik

Według badań przeprowadzonych przez Qlik, lidera systemów Data Discovery, obejmujących analizę profili i przeszłości poszczególnych dyrektorów generalnych, przeciętny CEO jest 54-letnim mężczyzną, który ukończył Harvard, Oxford lub Cambridge. Tych oraz innych informacji dostarczyła interaktywna aplikacja „Where Do CEOs Come From” – oparta na QlikView, platformie Business Intelligence zorientowanej na potrzeby użytkowników.

 

Aplikacja łączy w sobie dane obecnych prezesów z listy 100 i 250 UK FTSE (indeksu akcji spółek giełdowych notowanych na giełdzie w Londynie), a także prezesów z największych firm z  takich krajów jak Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Australia czy Japonia, zebranych w lipcu 2014 roku. Badanie obejmowało szereg aspektów życia dyrektorów, w tym ich miejsce urodzenia, płeć, ukończone kierunki studiów, podjęte kursy oraz poprzednie stanowiska.

 

Analiza tych danych wykazała, że zaraz po ekonomii i biznesie, inżynieria była najpopularniejszym z wybieranych kierunków studiów, a prawo uplasowało się tuż za nią. Jeśli chodzi o uczelnie, najpopularniejsze okazały się Harvard i Oxbridge. Tuż za nimi uplasowały się Uniwersytet w Manchesterze, Imperial College w Londynie oraz Uniwersytet w Tokio.

 

Główne fakty z badania:

 

Płeć

  • 96% dyrektorów generalnych z całego świata to mężczyźni, a tylko 4% stanowią kobiety.
  • Najwięcej kobiet na tym stanowisku jest w Indiach – 8%. Pod tym względem na drugim miejscu znajdują się Wielka Brytania i Australia, jednak z wynikiem zaledwie 5%. Dla porównania, w Japonii i Hong Kongu wszystkie osoby na stanowisku dyrektora generalnego to mężczyźni.
  • Kobiety na stanowiskach dyrektorskich w Indiach, pełnią swoje funkcje w firmach z branży finansowej.

 

Edukacja

  • 92% dyrektorów generalnych ukończyło studia wyższe.
  • Kierunkiem najchętniej wybieranym przez kobiety był „Biznes i zarządzanie”, podczas gdy dla mężczyzn była to ekonomia.
  • Niemal co piąty dyrektor generalny posiada dyplom MBA (Master of Business Administration).

 

W pracy

  • Jedna trzecia dyrektorów generalnych pracujących w Szwajcarii pochodzi z innego kraju.
  • W Japonii dyrektorzy zmieniają się najczęściej – aż 68% z nich pracuje na swoim stanowisku krócej niż 5 lat. To aż 16 punktów procentowych więcej niż średni wskaźnik na świecie.
  • Najpopularniejsze stanowisko poprzedzające aktualnie pełnioną funkcję to dyrektor zarządzający – 9% (65 osób). Z kolei 6% (43 osoby) było wcześniej dyrektorami finansowymi, a 5% (34 osoby) dyrektorami operacyjnymi.
  • Co ciekawe,  drugim najpopularniejszym stanowiskiem poprzedzającym awans na CEO w Wielkiej Brytanii był dyrektor operacyjny – to stanowisko obejmowało wcześniej aż 9% badanych.

 

„Wszystko zaczęło się gdy w zeszłym roku spojrzeliśmy na listy dyrektorów generalnych firm z listy indeksu akcji spółek giełdowych notowanych na GPW w Londynie i pomyśleliśmy, że można by pójść o krok dalej w naszych badaniach i dowiedzieć się dużo więcej o dyrektorach generalnych także z innych krajów.” – powiedział Sean Farrington z Qlika. „Interesującym jest, że statystyczny dyrektor generalny to mężczyzna po pięćdziesiątce, wykształcony na jednym z najbardziej prestiżowych, światowych uniwersytetów.”