Globalne przychody branży obronnej i lotniczej w 2016 roku wyniosły prawie 675 mld dolarów

W 2016 roku przychody przemysłu lotniczego i wojskowego w ujęciu globalnym wyniosły 674,4 mld dolarów i były o 2,4 proc. wyższe niż rok wcześniej. Sektor wzrost ten zawdzięcza przede wszystkim rozwojowi sektora lotnictwa cywilnego w Europie i zwiększeniu wydatków na obronność w USA. Jak wynika z corocznego raportu „Global Aerospace & Defense sector financial performance study”, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte, znaczące wzrosty przychodów odnotowali producenci oryginalnego sprzętu (OEM), tacy jak Airbus czy Lockheed Martin oraz producenci elektroniki.

Raport Deloitte powstał na podstawie analizy wyników stu największych firm z branży lotniczej i obronnej, których przychody sięgnęły ponad 500 mln dolarów.

W 2016 roku globalny sektor lotniczy i obronny urósł o 2,4 proc., tym samym nieznacznie przekraczając tempo wzrostu globalnego produktu krajowego brutto, wynoszącego 2,3 proc. Rok temu wzrost w przemyśle A&D wynosił 3,8 proc. Przychody analizowanych firm zwiększyły się o 15,7 mld dolarów i osiągnęły poziom 674,4 mld dolarów. – Wzrost ten to zasługa zarówno przemysłu lotniczego, jak obronnego, których przychody wzrosły odpowiednio o 2,7 i 2,1 proc. W przypadku lotnictwa cywilnego w omawianym okresie na rynek trafiła rekordowa liczba 1 436 nowych samolotów. – mówi Piotr Świętochowski, Partner w Dziale Audit & Assurance, Ekspert ds. przemysłu obronnego, Deloitte.

W 2016 roku europejskie firmy z sektora A&D zanotowały wzrost przychodów o 3,7 proc., a amerykańskie o 2,4 proc. Zysk operacyjny branży w skali globalnej wzrósł o 7,9 proc.

Branża samolotowa rośnie, ale wolniej

W 2016 roku producenci samolotów i sprzętu lotniczego zwiększyli swoje przychody o 2,7 proc., do sumy 321,1 mld dolarów, podczas gdy rok wcześniej było to 6,3 proc. Europejski sektor lotniczy zanotował wzrost o 6,7 proc., podczas gdy amerykański mógł się pochwalić jedynie nieznacznym wzrostem przychodów o 1,3 proc. Liczba zamówień na nowe samoloty wyniosła 13 687 sztuk, co stanowi wzrost o 1,6 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Według szacunków do 2035 roku na rynek trafi około 35 tys. nowych samolotów.

Dynamiczny sektor obronny

Przychody w globalnym przemyśle obronnym wzrosły w 2016 roku o 2,1 proc., czyli o 7,2 mld dolarów do sumy 351,3 mld dolarów. W omawianym okresie globalne wydatki na obronność wzrosły o 0,6 proc., podczas gdy w USA wzrost ten wyniósł o 1,7 proc., a w Europie średnio o 2,8 proc. – Odwrotnie niż w lotnictwie cywilnym motorem wzrostu w przemyśle zbrojeniowym jest jego amerykańska część, której przychody wzrosły o 3,1 proc., podczas gdy w Europie było to jedynie o 0,6 proc. – wyjaśnia Piotr Świętochowski.

Sektor A&D rośnie dzięki gigantom

Dynamika przychodów w przemyśle A&D była spowodowana przede wszystkim przyrostem przychodów wśród producentów oryginalnego sprzętu (OEM) i segmencie elektroniki odpowiednio o 3,4 i 3,7 mld dolarów. Wzrost w segmencie OEM związany jest ze znacznym wzrostem przychodów w 2016 roku w grupie Airbus, który wyniósł 2,4 mld dolarów i Lockheed Martin (o 1,9 mld dolarów). Z kolei wśród producentów elektroniki największym wzrostem przychodów o 2,4 mld dolarów może pochwalić się firma Harris Corp.

Na czele niezmiennie Boeing i Airbus

W ubiegłym roku nie zmienił się znacząco układ sił wśród producentów samolotów i sprzętu wojskowego. Nadal palma pierwszeństwa należy do koncernu The Boeing Company, choć należy zaznaczyć, że firma w 2016 roku zanotowała spadek przychodów o 1,6 mld. W omawianym okresie wyniosły one 94,6 mld dolarów. Boeing dostarczył w 2016 roku 748 samoloty, podczas gdy rok wcześniej było to 762 maszyny. Na podium pod względem wielkości przychodów znalazły się także Airbus Group (wzrost o 3,3 proc.) oraz Lockheed Martin (wzrost o 4,1 proc.). Z kolei największy wzrost przychodów należał w ub. roku do firmy Harris Corp. i sięgnął 46,9 proc. Spośród 100 analizowanych firm 29 zanotowało spadek przychodów (o pięć mniej niż rok wcześniej).

– Myśląc o roku 2017 i latach następnych należy spodziewać się dalszego wzrostu w sektorze obronnym, ponieważ kraje inwestują w nowe technologie, aby przeciwdziałać wciąż pojawiającym się zagrożeniom terrorystycznym. Portfel zamówień na samoloty sięgający blisko 13,7 tyś. sztuk spowoduje, że również branża lotnicza będzie osiągać stabilne wyniki finansowe – podsumowuje Piotr Świętochowski.