Faktoring jest prosty – także dla przedsiębiorców z sektora MSP

We wrześniu Pragma Faktoring we współpracy z czołowymi portalami branżowymi uruchomiła konkurs wiedzy o faktoringu. Informacje zebrane dotąd przez organizatora potwierdzają, że w uprzywilejowani w dostępie do finansowania są klienci korporacyjni i duże przedsiębiorstwa, do których instytucje finansowe same się zgłaszają. Czy małe firmy mają w ogóle szanse na sfinansowanie obrotu faktoringiem?

Faktoring jest prosty, nie tylko dla dużych

Faktoring pozwala rozwijać sprzedaż, dlatego firmy coraz częściej sięgają po ten rodzaj finansowania. Zgodnie z danymi PZF z faktoringu korzysta już 6,5 tyś przedsiębiorców. Mimo to wciąż pokutuje przekonanie, że faktoring jest dostępny i opłacany dla dużych przedsiębiorstw generujących wielomilionowe obroty. Potwierdzają to również informacje zebrane wśród samych przedsiębiorców w drugiej fazie edukacyjnego programu „Faktoring jest prosty”.

– Zapytania i odpowiedzi, które zebraliśmy wśród firm potwierdzają, że wiedza dotycząca możliwości faktoringu jest relatywnie duża wśród klientów korporacyjnych i dużych firm produkcyjnych. Nic dziwnego skoro w walce o takiego klienta konkurują między sobą instytucje bankowe z pozabankowymi spółkami faktoringowymi. Mniejsi przedsiębiorcy zainteresowani faktoringiem są przekonani, że ze względu na ograniczoną skalę działalności i stosunkowo niskie obroty, nie kwalifikują się do faktoringu. Przekonujemy, że jest inaczej – mówi Grzegorz Pardela Dyrektor Handlowy i Członek Zarządu Pragma Faktoring SA organizator akcji „Faktoring jest prosty”.

Kto może skorzystać?

To właśnie małe firmy mają największe trudności z pozyskaniem kredytu obrotowego. Faktoring pozwala sfinansować bieżący obrót, przez co jest alternatywą dla firm z sektora MSP pozbawionych dostępu do kapitału bakowego. Już teraz widać, że rynek usług faktoringowych, w tym pozabankowe instytucje finansujące, coraz bardziej dopasowuje swoją ofertę do potrzeb i realiów małych i średnich przedsiębiorstw.

– Firma starająca się o faktoring nie musi już mieć audytowanych danych czy prowadzić pełnej księgowości. Mniejsi przedsiębiorcy wraz ze skróconym wnioskiem o faktoring oraz podstawowymi danymi o swoich odbiorcach i należnościach przedstawiają instytucji finansującej książkę przychodów i rozchodów oraz PIT za ostanie dwa lata podatkowe, na tym kończą się formalności po stronie potencjalnego klienta faktoringowego – podkreśla Grzegorz Pardela.

Poza ograniczeniem liczby formalności i uproszczeniem procedur przyznawania faktoringu instytucje finansujące obniżają też kryteria obrotów, które musi wykazywać firma ubiegająca się o przyznanie faktoringu. W przypadku Pragma Faktoring w ramach usługi „Mikrofaktoring” o finansowanie mogą starać się mikroprzedsiębiorstwa, czyli firmy których roczne obroty przekroczyły  500 tys. PLN. Nie wyklucza się również finansowania działalności dla przedsiębiorstw, które dopiero rozpoczynają swoją działalność. W tym przypadku finansowanie jest uruchamiane po ustanowieniu dodatkowych zabezpieczeń.

Komu się to opłaca?

Zdaniem Grzegorza Pardeli największe korzyści finansowe faktoring przynosi  firmom, które muszą zaoferować długie terminy płatności, a nie posiadają wystarczającego kapitału obrotowego.

– To właściwie bolączka większości przedsiębiorstw. Finansowanie należności przed terminem płatności pozwala takim firmom zrealizować pozyskane kontrakty i zlecenia. Zapewnienie optimum korzyści z narzędzi finansowania wymaga jednak dostosowania ich do konkretnych potrzeb i możliwości mniejszych przedsiębiorców. W odróżnieniu od dużych bankowych faktorów z kapitałem zagranicznym przyjmujemy inne kryteria oceny ryzyka, uwzględniamy specyfikę rynku krajowego oraz szczególne uwarunkowania otoczenia biznesowego w jakim pracuje statystyczny przedsiębiorca MSP. Myślę, że większość banków i instytucji finansujących z czasem będzie zmierzać w tym kierunku –  podkreśla Grzegorz Pardela.

Jednocześnie podkreśla, że faktoring poza finansowaniem wspiera mniejsze firmy między innymi:
w weryfikacji kondycji finansowej odbiorców, monitoringu należności, a także zapewnia możliwość przejęcia przez firmę faktoringową ryzyka niewypłacalności odbiorcy. Profity, z których korzystają duże firmy w ramach usługi faktoringu stają się dostępne także dla mniejszych przedsiębiorców.

W ramach akcji: „Faktoring jest prosty” Pragma Faktoring promuje między innymi stronę www.faktoringjestprosty.pl zinfografiką wyjaśniającą zasady działania transakcji objętej faktoringiem, a eksperci odpowiadają na pytania przedsiębiorców.