Express ELIXIR zwiększa udziały w rynku przelewów natychmiastowych

W listopadzie br. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. rozliczyła w systemie ELIXIR® ponad 128 mln transakcji o wartości przekraczającej 323 mld zł. W EuroELIXIR, obsługującym rozliczenia w euro, przetworzonych zostało ponad 1,3 mln transakcji o wartości niemal 7,4 mld euro. Natomiast w systemie Express ELIXIR odnotowano kolejny rekord: zrealizowanych zostało ponad 107 tys. przelewów natychmiastowych, których łączna wartość obrotów sięgnęła niemal 479 mln zł. System Express ELIXIR jest obecnie najszybciej rozwijającym się rozwiązaniem umożliwiającym wykonywanie przelewów natychmiastowych.
W listopadzie br. w systemie ELIXIR® przetworzonych zostało ponad 128 mln transakcji o łącznej wartości przekraczającej 323 mld zł. W porównaniu z listopadem ubiegłego roku, ich liczba wzrosła o 4,2 mln, a wartość o prawie 6 mld zł. Rekordową liczbę przelewów w systemie ELIXIR® zrealizowano w poniedziałek, 10 listopada. Tego dnia KIR S.A. rozliczyła ponad 10,8 mln transakcji o wartości niemal 16 mld zł.

 

Liczba transakcji przetworzonych w systemie EuroELIXIR przekroczyła 1,3 mln, a ich wartość wyniosła blisko 7,4 mld euro. Porównując rok do roku, wartość transakcji była wyższa o ponad 1 mld euro w stosunku do listopada 2013 r. (6,3 mld euro). Pod względem ilościowym odnotowano wzrost o ponad 207 tys. transakcji wobec analogicznego miesiąca w roku ubiegłym (1,1 mln przelewów).

 

Listopad był kolejnym rekordowym miesiącem pod względem statystyk systemu Express ELIXIR. W ubiegłym miesiącu klienci banków zlecili ponad 107 tys. przelewów natychmiastowych na kwotę niemal 479 mln zł. W stosunku do listopada 2013 r., liczba transakcji wzrosła trzykrotnie (z 35 tys.), a ich wartość blisko dwuipółkrotnie (z niecałych 193 mln zł). W zakresie obrotów system Express ELIXIR jest zdecydowanym liderem na rynku przelewów natychmiastowych z 78 proc. udziałem na koniec III kwartału 2014 r. mówi Grzegorz Leńkowski, dyrektor Linii biznesowej płatności natychmiastowe. – Express ELIXIR jest jednocześnie najszybciej rozwijającym się systemem rozliczeń płatności natychmiastowych w Polsce pod względem liczby wykonywanych transakcji – w III kwartale 2014 r. nasz udział w rynku wyniósł 39,5%
i był o niemal 13 p. p. wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku
 – dodaje G. Leńkowski.

 

Utrzymujący się wzrost liczby i wartości przelewów rozliczanych w systemie Express ELIXIR to także efekt jego rosnącej dostępności. W listopadzie możliwość realizacji przelewów natychmiastowych udostępniły swoim klientom kolejne banki. Z informacjami o dostępności usługi w bankach można zapoznać się na stronie www.expresselixir.pl.