Europejski Kongres Finansowy

Po raz jedenasty do sopockiego hotelu Sheraton zjedzie około tysiąca najważniejszych ekspertów i decydentów polskiego rynku finansowego, by w dniach 13-15 września uczestniczyć w jedenastej edycji Europejskiego Kongresu Finansowego. Hasło tegorocznej edycji EKF brzmi „Finanse w odmienionej rzeczywistości”.

Niewątpliwie najważniejszym wyzwaniem przed jakim stoją decydenci gospodarczy wszystkich krajów jest przywrócenie normalnej działalności i rozwoju gospodarek po kryzysie wywołanym pandemią COVID–19. Przygotowany przez Unię Europejską program odbudowy i zasad alokacji zasobów ma za zadanie budowę odporności krajów członkowskich na ponowny kryzys. Blisko 60% wspieranych projektów będzie koncentrowało się na digitalizacji oraz transformacji ekologicznej. Europejski Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, mający na celu ożywienie gospodarki Europy przez kreowanie jej nowoczesnego i zrównoważonego profilu, sięga 672,5 mld euro, z czego Polska może wykorzystać 58,1 mld euro. „By je skutecznie wykorzystać, tym ważniejsze stają się zdolności, wiedza i kompetencje ludzi, którzy będą transformacji gospodarki dokonywać. Kluczowe jest, aby umieli myśleć po nowemu, z wielką otwartością i kreatywnością.
I o tym wszystkim będzie nasz Europejski Kongres Finansowy, kongres ludzi otwartych na świat i na zmianę. Cieszę się, że nasze zaproszenie przyjęli znamienici eksperci, szefowie firm, ludzie decydujący codziennie o kluczowych obszarach polskiego życia gospodarczego.”
– powiedział Jan Krzysztof Bielecki kierujący pracami Rady Programowej EKF.

W trakcie 3 dni odbędzie się ponad 30 debat specjalistycznych, a także debat plenarnych i debat oksfordzkich. Debaty będą miejscem dynamicznych i eksperckich wystąpień dla ponad 150 czołowych ekspertów ekonomicznych i managerów najwyższych szczebli. Będą oni rozmawiać
o: odpowiedzialnych finansach; scenariuszach gospodarczych dla Europy; odbudowie wartości
w gospodarce po kryzysie; roli banków, instytucji finansowych, nowych technologii i innowacji
w procesie wychodzenia z kryzysu; wyzwaniach dla edukacji, pracodawców i pracowników; konsumencie a mechanizmach gospodarki rynkowej oraz wpływie zmian klimatycznych na gospodarkę.

Szczególnym wyróżnikiem Europejskiego Kongresu Finansowego jest jego praktycystyczny charakter, w postaci rekomendacji ogłaszanych na zakończenie obrad danej edycji EKF.  Naszym celem jest aby rekomendacje Kongresu wskazywały praktyczne rozwiązania w obszarach najważniejszych dla wspólnego rozwoju gospodarki Unii Europejskiej i Polski. Przez dziesięć lat zgłosiliśmy 94 takie rekomendacje, z których znaczna część stała się początkiem zmian w obowiązujących przepisach prawa czy praktykach biznesowych. Rekomendacje nie mogą mieć charakteru lobbystycznego, populistycznego lub być skierowane przeciwko komuś, w tym przeciwko podatnikom. Są one rezultatem całorocznej pracy Rady Programowej Kongresu. Prace Rady Programowej wspierane są przez członków Komitetów Sterujących poszczególnych bloków tematycznych i debat oraz zapraszanych ekspertów. Ostateczny kształt Rekomendacji ustalany jest podczas Sopockiego Kongresu i stanowi konsensus propozycji i opinii. W tworzeniu Rekomendacji Europejskiego Kongresu Finansowego corocznie uczestniczy aktywnie około stu przedstawicieli środowisk regulacyjnych, nadzorczych, akademickich, eksperckich i biznesowych.” – powiedział prof. Leszek Pawłowicz, koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego.

Gościem specjalnym tegorocznej edycji EKF będzie Dan Breznitz, Professor and Munk Chair of Innovation Studies, University of Toronto, światowej sławy ekspert w dziedzinie strategii innowacyjności. Jest on także doradcą ds. polityki innowacyjności rządów państwowych, władz lokalnych, organizacji międzynarodowych oraz międzynarodowych korporacji. Dan Breznitz jest autorem bardzo cenionych prac na temat innowacyjności, w tym najnowszej książki pt. Innovation in Real Places, Strategies for Prosperity in an Unforgiving World, która wydana została przez Oxford University Press 2 kwietnia 2021. Książka ta jeszcze przed jej premierą spotkała się z entuzjastycznymi opiniami recenzentów i ekspertów z dziedziny innowacyjności. Dan Breznitz wygłosi wykład inauguracyjny Kongresu a drugiego dnia odbędzie się spotkanie autorskiego z jego udziałem, podczas którego będzie możliwość rozmowy z Autorem oraz otrzymanie polskiego tłumaczenia książki „Innowacje w praktyce – Jak budować dobrobyt w świecie, który nie przebacza?”