Energetyka a gospodarka niskoemisyjna czyli co zrobić, żeby się opłacało

Fot. Konferencja NEUF 2014

26 czerwca 2014 roku odbyła się X międzynarodowej konferencji NEUF 2014 „Energetyka a gospodarka niskoemisyjna czyli co zrobić, żeby się opłacało”.

Podczas NEUF 2014 była mowa m.in. o potrzebnych inwestycjach, efektywności ich realizacji oraz technologiach wspomagających rozwój i innowacyjność sektora energetycznego, a w tym:

  • O inwestycjach infrastrukturalnych w energetyce – co możemy zrobić, aby procesy inwestycyjne były bardziej przyjazne dla inwestora (ustawa korytarzowa, uproszczone procedury przetargowe relacja inwestor-wykonawca)
  • O niskoemisyjnej energetyce rozproszonej (energetyka na obszarach słabo zurbanizowanych – potrzeby inwestycyjne i finansowanie)
  • O rozwiązaniach ICT dla energetyki od projektu po serwis (integracja systemów, oprogramowanie IT dla przemysłu, urządzenia mobilne, automatyka, zarządzanie)
  • O niskoemisyjnej energetyce węglowej

 

W konferencji udział wzięli:

Michał Ajchel, Wiceprezes Schneider Electric ds. Energetyki, Henryk Baranowski, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, Alstom Power, Mieczysław Borowski, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego, Daniel Borsucki, Dyrektor w Biurze Zarządu KHW SA., Jan Chadam, Prezes Zarządu, Gaz System, Rafał Czyżewski, Prezes Zarządu Energa Operator, Tobias Frevel, Dyrektor Zarządzający w Energieforen Leipzig, Niemcy, Gerard Gałeczka, Dyrektor Biura Zakładu Produkcji Kompozytowych Paliw Stałych/Biura Innowacji i Wdrożeń Nowych Produktów, Polski Koks, Surojit Kumar Gosh, Country Manager, Członek Zarządu ArcelorMittal Poland, Wojciech Hann, Partner, Deloitte, Tom Howes, Zastępca Kierownika Działu Analiz Ekonomicznych i Instrumentów Finansowych w Dyrekcji Generalnej ds. Energii, Komisja Europejska, Jerzy Kalinowski, Dyrektor ds. Realizacji projektów, EDP, Mirosław Kowalik, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu, Alstom Power, Marek Maniecki, Wiceprezes Zarządu, Globema, Grzegorz Staniewski, Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, ENEA Wytwarzanie, Jacek Piechota, Minister Gospodarki w latach 2001-2003, Jerzy Pietrewicz, Wiceminister Gospodarki RP, Janusz Pilitowski, Dyrektor Departamentu Energetyki Odnawialnej, Ministerstwo Gospodarki RP, Krzysztof Podhajski, Doradca Prezesa, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, André Poschmann, Kierownik Działu Koordynacji i „Monitorowania Energiewende”, Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego, Niemcy, Mario Ragwitz, Zastępca Dyrektora Centrum Kompetencyjnego Polityki Energetycznej i Energii, Fraunhofer Institut ISI, Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Andrzej Siemaszko, Koordynator Krajowy Punktów Kontaktowych Programów badawczych, Małgorzata Skucha, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Maciej Sokołowski, Dyrektor Departamentu Prawa Energetycznego Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy, Maciej Stryjecki, Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej, Członek SRRGN, Cezary Szwed, Członek Zarządu PSE S.A., Roman Szwed, Prezes Zarządu Atende, Katarzyna Szwed-Lipińska, Dyrektor Departamentu Systemów Wsparcia, Andrzej Szymański, Prezes Zarządu/ Dyrektor ds. Sprzedaży LandisGyr, Bożena Wróblewska, Ekspert Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE) oraz Szefowa działu Innowacji GASPOL ENERGY, Stanisław Tokarski, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny TAURON Wytwarzanie S.A., Tomasz      Gawlik , Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny Spółki Energetycznej „ Jastrzębie”, Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej.