ECO-MIASTO 2014

Fot. ECO-MIASTO 2014

Efektywne wykorzystywanie energii to współcześnie jeden z kluczowych punktów polityki miast. Jak najlepiej dysponować miejskimi zasobami energii? Skąd ją pozyskiwać? Już 15 września w Zabrzu przedstawiciele polskich samorządów wezmą udział w seminarium na temat efektywności energetycznej. Spotkanie odbywa się w ramach drugiej edycji konkursu ECO-MIASTO, który wyłoni najbardziej zaangażowane miasta na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Termin przyjmowania formularzy zgłoszeniowych do konkursu ECO-MIASTO 2014 upływa 21 września.
Przedstawiciele polskich miast już 15 wrze

śnia w Zabrzu będą mogli wziąć udział w seminarium dotyczącym jednej z kategorii konkursowych ECO-MIASTO – efektywności energetycznej. Uczestnicy będą rozmawiać o nowych, ekologicznych rozwiązaniach, sprawdzonych praktykach i możliwościach dofinansowań miejskich inwestycji energetycznych.
W programie seminarium przewidziane są m.in. wystąpienia francuskich i polskich urzędników na temat projektów zrealizowanych w dziedzinie efektywności miejskich budynków. Przedstawiciel Urzędu Miasta Grenoble opowie o funkcjonowaniu ekodzielnicy, stworzonej w ramach partnerstwa miasta Grenoble z firmą Schneider Electric. Ponadto uczestnicy zapoznają się z konkretnymi przykładami realizacji w ramach projektu termomodernizacji mieszkań, zrealizowanego przez Urząd Miasta Paryża we współpracy z firmą Saint-Gobain.

Ważnym tematem poruszanym na seminarium będą fundusze unijne i rządowe oraz możliwości ich wykorzystania. Swoją ofertę dofinansowań przedstawi Krajowa Agencja Poszanowania Energii. Głos zabierze także przedstawiciel laureata zeszłorocznej edycji ECO-MIASTO 2013 w kategorii budownictwo ekologiczne – Częstochowy, która została wyróżniona za rozwój parków technologicznych oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie efektywności energetycznej. Szczegółowy program seminarium znajduje się na stronie eco-miasto.pl.
Projekt ECO-MIASTO organizuje Ambasada Francji w Polsce, we współpracy z Renault Polska, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz firmami Saint-Gobain, Schneider Electric i Krajową Agencją Poszanowania Energii. Formularze zgłoszeniowe do konkursu ECO-MIASTO 2014 można wysyłać na adres korespondencyjny bądź mailowy Ambasady Francji w Polsce do 21 września.