Dzieci zaprojektują kartki świąteczne wojewody – rusza konkurs

Sprzęt komputerowy to nagroda dla domu dziecka, którego wychowanek zwycięży w VII edycji konkursu na kartkę świąteczną wojewody mazowieckiego. Praca laureata zostanie wysłana w formie elektronicznej z życzeniami do przedstawicieli samorządu i pracowników urzędu. Kartki należy przesyłać do 12 grudnia 2014 r.

Konkurs skierowany jest do wychowanków całodobowych placówek opiekuńczo- wychowawczych, w tym również rodzinnych domów dziecka. Wyróżnione kartki, podobnie jak w poprzednich latach, zostaną wysłane pocztą wraz z życzeniami do najważniejszych osób w państwie. Autor zwycięskiej pracy poza nagrodą dla placówki, otrzyma także indywidualny upominek.

Prace można wykonywać dowolną techniką graficzną lub plastyczną, uwzględniającą techniczne możliwości ich zeskanowania. Kartki należy przesyłać pocztą do 12 grudnia 2014 r. (decyduje data wpływu do urzędu)na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Wojewody, plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, z dopiskiem „Kartka Świąteczna – VII edycja” lub złożyć osobiście (w kancelarii urzędu w Warszawie, plac Bankowy 3/5, wejście B, pokój 39, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–16:00). Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są pod linkiem: http://www.mazowieckie.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci/29259,Dzieci-zaprojektuja-kartke-swiateczna-wojewody.html Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 17 grudnia 2014 r.

Laureatką ubiegłorocznej edycji konkursu została 13-letnia Kasia z Domu Dziecka w Kaliskach. Jej praca została wybrana spośród 114 kartek nadesłanych do wojewody. Jury wyróżniło także 11 innych prac.