Dyrektorzy IT mają coraz większy wpływ na strategię biznesową swoich firm

Z roku na rok na całym świecie zwiększa się wpływ systemów IT oraz nowoczesnych technologii na kształt biznesu. Rośnie też rola menedżerów kierujących działami IT, którzy coraz częściej zasiadają w zarządach swoich firm i stają się pełnoprawnymi partnerami biznesowymi. By ułatwić im ten proces firma doradcza Deloitte uruchomiła „CIO Programme”. Systematyczne działania mające na celu dostarczenie polskim CIO wiedzy, pozwalającej im wzmocnić kompetencje biznesowe i zarządcze firma Deloitte rozpoczęła już jesienią 2014. Teraz projekt rusza w pełnym zakresie.  

 

Inicjatywa „CIO Programme” rusza 6 maja pod adresem www.deloitte.com/pl/cio. Tego samego dnia rozpoczyna się także trzecia edycja globalnego badania Deloitte: CIO Survey 2015, w której poruszane będą między innymi tematy takie, jak relacje CIO z członkami kadry zarządczej oraz technologie kluczowe dla funkcjonowania biznesu. „Dynamiczny rozwój technologii sprawia, że dyrektorzy IT muszą i będą mieć coraz większy wpływ na strategię biznesową firmy. Chcemy dostarczać im wiedzy, która wykracza poza ich dotychczasowe kompetencje oraz sprawiać, by stali się pełnoprawnymi partnerami dla CEO i CFO. Naszym celem jest obalenie mitu, że zadania działów IT ograniczają się jedynie do sprawowania kontroli nad systemami teleinformatycznymi” – mówi Andrzej Lachowski, Partner oraz lider zespołu Technology Integration i FSI Consulting w Deloitte.

 

W tym roku uczestnicy badania CIO Survey 2015 – dyrektorzy IT z całego świata – będą mieli okazję bezpośredniego porównania priorytetów oraz wyzwań, jakie stoją przed ich organizacjami z wynikami innych firm w wybranym regionie oraz sektorze. Raport podsumowujący badanie zawierający opinie dyrektorów IT z całego świata oraz z Polski opublikowany zostanie jesienią na stronie internetowej „CIO Programme”.

 

Oprócz wyników badania na stronie internetowej inicjatywy„CIO Programme” dostępne będą między innymi:

  • globalne i lokalne raporty przygotowywane przez Deloitte;
  • wywiady z polskimi dyrektorami IT;
  • krótkie komentarze eksperckie oraz analizy;
    • tłumaczenia najciekawszych publikacji Deloitte z całego świata dotyczących IT, technologii i najnowszych trendów w zarządzaniu.

 

W ramach projektu organizowane będą także kolejne spotkania i debaty. Dla dyrektorów IT będzie to okazja do prezentowania najlepszych praktyk, doświadczeń oraz udziału w dyskusji na temat tego jak CIO widzą swoją rolę w biznesie.

 

Inspiracją do powołania „CIO Programme” były m.in. wyniki badania CIO Survey 2014 przeprowadzonego wśród ponad 900 dyrektorów IT z 49 państw, w tym z Polski:

  • raport polski „Badanie CIO 2014. Nowe technologie – na skrzyżowaniu” (informacja prasowa: Szefowie działów IT chcą wspierać innowacyjność oraz być partnerami zarządów w dyskusji dotyczącej strategii i przyszłości ich firm),
    • raport globalny “The Deloitte CIO Survey 2014. CIOs: At the Tech-Junction”.

Jak się okazuje, reagowanie na zmieniające się potrzeby biznesowe pozostaje najważniejszym priorytetem na nadchodzące kilkanaście miesięcy dla zdecydowanej większości liderów IT. Na świecie odpowiedziało tak 71 procent respondentów, w Polsce aż 77 procent. Niemal siedmiu na dziesięciu respondentów wysoko oceniło efektywność IT jako strategicznego partnera biznesu. Poprawy wymagają jednak relacje z prezesami firm – co piąty dyrektor IT w Polsce ocenił je jako słabe.

 

„Technologia zmienia istniejące modele biznesowe i daje początek nowym. Szybko zmienia się zatem także rola CIO w organizacji. Dyrektorzy IT coraz częściej muszą wykorzystywać pojawiające się przełomowe technologie, równoważąc przy tym przyszłe potrzeby ich organizacji z obecnymi realiami, w których działają. Mamy nadzieję, że CIO Programme im w tym pomoże” – mówi Stanisław Bochnak, Dyrektor w zespole Technology Integration w Deloitte oraz lider „CIO Programme” w Polsce.