Mimo dobrych nastrojów w turystyce, nadal warto sprawdzać biura podróży!

Od początku 2014 roku sukcesywnie podnosi się poziom pozytywnych nastrojów w branży turystycznej, co pokazuje wartość Wskaźnika BIG mierzącego poziom bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Ostatnie badanie wskazuje, że znajduje się on na wysokim poziomie 21 pkt. proc. Odnotowano wzrost, w stosunku do poprzedniego kwartału o 2,2 pkt. proc. i jest on najwyższy od listopada 2013 roku – wynika z 27. edycji Raportu BIG.

Szał sezonu wakacyjno-urlopowego już minął, ale pozytywne nastroje w branży turystycznej nie zmieniły się. W porównaniu do ubiegłego badania, widać korzystną zmianę między innymi na podstawie zdolności kontrahentów do regulowania bieżących płatności. Aż 68 proc. touroperatorów wysoko ocenia swoich kontrahentów do rozliczania się ze swoich zobowiązań, co przełożyło się na poprawę sytuacji finansowej w ich sektorze w tym półroczu. Jednak i tak 74 proc. firm z tej branży uważa, że nieterminowe płatności stanowią poważną przeszkodę w prowadzeniu biznesu. W poprzednim kwartale sektor ten z umiarkowanym optymizmem patrzył w przyszłość i blisko 40 proc. badanych firm turystycznych spodziewała się poprawy sytuacji finansowej w kolejnym półroczu.

Choć nastroje w branży turystycznej są coraz lepsze, na co wskazują ostatnie dane z Raportu BIG, warto mimo wszystko upewnić się czy dane biuro nie zostało wpisane do Rejestru Dłużników BIG i tym samym uchronić się przed niepotrzebnym ryzykiem. Październik to miesiąc, w którym wycieczki i oferty biur podróży tanieją, co zachęca do skorzystania z nich kolejną grupę turystów. Stąd, aby dowiedzieć się czy dane biuro nie boryka się z problemami finansowymi, wystarczy pobrać w BIG InfoMonitor Raport o Przedsiębiorcy. Zawiera on informacje, czy firma figuruje w Rejestrze Dłużników, na jaką kwotę zalega oraz przez kogo została dopisana – podkreśla Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

 

W ciągu ostatnich trzech miesięcy zmalała liczba respondentów, którzy oceniają, że suma przeterminowanych należności przekracza 100 tys. zł. Polepszeniu uległa sytuacja także w branży turystycznej. Trzy miesiące temu 32 proc. pytanych z tej grupy oceniło, że suma łącznych należności na ich rzecz wynosi między 10 a 50 tys. zł. Obecnie jest ich już o 14 pkt. proc. mniej, a branża turystyczna wraz z sektorem e-commerce mają najlepszą kondycję w porównaniu do pozostałych badanych branż.

 

Mimo dobrej passy w turystyce, warto w tym miejscu przypomnieć, że na koniec maja b.r. aż 53 proc. badanych prognozowała upadki firm turystycznych w nadchodzącym okresie urlopowym. Choć podczas wakacji o problemach w turystyce nie było żadnej wzmianki, przewidywania naszych ankietowanych potwierdziły się jesienią, na co wskazują ostatnie problemy takich firm jak: Alfa Star czy 4You AirLines. Jak widać powiedzenie „przezorny zawsze ubezpieczony” ma swoją rację bytu – dodaje Marcin Ledworowski, wiceprezes BIG InfoMonitor.

 

Raport o Przedsiębiorcy jest najlepszym źródłem informacji o sumiennym spłacaniu zobowiązań przez firmy. Pobranie raportu nie wymaga zgody od sprawdzanej firmy ani umowy z BIG InfoMonitor. Taki raport może zawierać zarówno pozytywne, jak i negatywne informacje gospodarcze na temat przedsiębiorcy figurującego w Rejestrze Dłużników BIG.

 

Sprawdzenie firmy jest proste – wystarczy znać jej NIP. Jeśli po pobraniu informacji z Rejestru Dłużników BIG dowiemy się, że dane biuro podróży nie spłaca swoich zobowiązań zaciągniętych u innych podmiotów na rynku, to jest to dla nas wyraźny sygnał ostrzegawczy. Taki touroperator może narazić nas na straty finansowe. Nie ma więc wątpliwości, iż weryfikowanie przedsiębiorców opłaca się i pozwala uniknąć nieprzewidzianych zdarzeń – podsumowuje Marcin Ledworowski.

Dodatkowo, warto sprawdzić czy wybrane biuro podróży jest członkiem Polskiej Izby Turystycznej, dzięki czemu mamy pewność, że gwarantowane przez nie usługi są solidne i wiarygodne