Jest decyzja w sprawie rozdysponowania częstotliwości LTE

Decyzja o uruchomieniu możliwości rozdysponowania częstotliwości 800 MHz, popularnie zwanej LTE, była wyczekiwana nie tylko przez branżę telekomunikacyjną – komentuje decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Arkadiusz Pączka, Dyrektor Centrum Monitoringu Legislacji.

 

Po długim okresie bezczynności i marnowania czasu jest wreszcie szansa na uwolnienie częstotliwości, załatanie białych plam dostępu do sieci komórkowych na najwyższym poziomie i zrealizowanie zakładanych wpływów do budżetu państwa na poziomie ponad 1,5 mld zł. Należy przypomnieć o tym, iż Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski apelował do nowego Ministra Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Halickiego o odblokowanie tego procesu niedługo po jego nominacji.

 

Decyzja UKE stanowi dobry prognostyk na przyszłość, bowiem odblokowuje proces inwestycyjny dotyczący LTE w Polsce. Działanie to może mieć zasadniczy wpływ na realizację postanowień Agendy Cyfrowej, nakładającej na nasz kraj obowiązek zmniejszenia wykluczenia cyfrowego mieszkańców Polski. Należy podkreślić, że wskaźniki aktywności naszych rodaków w sieci są jednymi z niższych w UE, a – co więcej – od kilku lat utrzymują się na zbliżonym poziomie. Tegoroczny raport Komisji Europejskiej nt. rozwoju rynku telekomunikacyjnego w UE podsumowuje sytuację następująco: „Dostępność usług LTE w Polsce rośnie, chociaż w ostatnim roku (2013) tempo wzrostu było znacznie mniejsze niż w innych państwach członkowskich. Jeśli chodzi o zasięg LTE, Polska jest na 12. miejscu w UE”. Tym bardziej pożądane są więc inwestycje w rozwój szybkiego Internetu mobilnego.

 

Wykorzystanie pasma 800 MHz przyspieszy proces wyrównania szans osób zamieszkujących tereny słabo zurbanizowane pod względem edukacji, dostępu do kultury i rozwoju zawodowego. Ponad 3,7 mln gospodarstw domowych w Polsce jest wykluczonych cyfrowo i znajduje się poza zasięgiem sieci szerokopasmowych. Dostęp do Internetu będzie coraz ważniejszy w kreowaniu wzrostu gospodarczego i zwiększaniu poziomu innowacyjności przedsiębiorstw. Internet stanowi bowiem podstawę nowoczesnej gospodarki. Dlatego tak istotne jest stworzenie infrastruktury umożliwiającej sprawne korzystanie z sieci.

 

Warto podkreślić, że zgodnie z unijną dyrektywą o wykorzystaniu „dywidendy cyfrowej” czyli częstotliwości uzyskanych w wyniku przejścia z nadawania telewizji analogowej na cyfrową, Polska była zobowiązana do końca 2013 roku rozdysponować uwolnione częstotliwości na rzecz szybkiego Internetu. Dalsze przeciąganie sprawy powoduje łamanie unijnego prawa i ryzyko kar finansowych ze strony Komisji Europejskiej. Gdyby aukcja ruszyła tak, jak było to pierwotnie planowane – w lutym br. – mielibyśmy już teraz inwestycje w budowie, szczególnie na terenach tzw. białych plam.

 

Przyszły kształt sieci 800 MHz powinien określić rynek. Konkurencja jest bowiem najlepszym stymulatorem rozwoju. Przyczynia się ona również do stałego rozwijania oferty dla klientów i obniżania cen. Czas na szybkie i zdecydowane kroki, które pozwolą na jak najszybsze rozpoczęcie inwestycji.