Debiut Wind Mobile S.A. na GPW

25 września Wind Mobile S.A zadebiutuje na Giełdzie Papierów Wartościowych. W ramach zakończonej sukcesem emisji akcji grupa już pozyskała 5,85 mln złotych. Środki te mają wzmocnić rozwój dwóch najbardziej perspektywicznych produktów Spółki: iLumio oraz LiveBank.

Łącznie zostało objętych i opłaconych  1 370 tys. akcji w dwóch Transzach – 150 tys. akcji serii K w Transzy Detalicznej oraz 1 220 tys. akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych (w tym 600 tys. serii K i 620 tys. zbywanych).

Niedawno, podczas emisji akcji, spotkaliśmy się z ponad trzydziestoma funduszami, które dostrzegły potencjał rozwoju naszej spółki. Zauważyli to również inwestorzy indywidualni, co spowodowało redukcję zapisów na poziomie 70%. Pozyskane nowe środki wynoszące prawie 6 mln zł, pozwolą nam na mocny rozwój na rynkach międzynarodowych, gdzie oferować będziemy nasze najbardziej perspektywiczne produkty – iLumio oraz LiveBank. Przełoży się to na wzrost udziału sprzedaży eksportowej i produktowej w przychodach firmy, co jest potwierdzeniem przyjętej strategii. Już teraz nasi klienci jak Wipro wraz z T-Mobile, Bank Pocztowy, Polkomtel i wielu innych dostrzegają plusy naszych modeli biznesowych, co przekłada się na podpisywane rekordowe kontrakty na rynkach finansowym i telekomunikacyjnym. W 2014 roku przychody ze sprzedaży wzrosły o 372% i wyniosły 54 mln, a w ciągu ostatnich 12 raportowanych miesięcy uzyskaliśmy 68 mln zł przychodów, 14 mln zł EBITDA i 9,4 mln zł zysku netto. Te dynamiczne wzrosty pokazują potencjał rozwoju naszej spółki, do której dostęp od najbliższego piątku będą mieli inwestorzy z rynku głównego GPW. – mówi Rafał Styczeń, Prezes Zarządu Wind Mobile S.A.

W sierpniu br. firma rozszerzyła swoją współpracę z T-Mobile Polska, podpisując umowę z notowaną na nowojorskiej giełdzie Wipro Ltd. Na jej mocy Wind Mobile będzie rozwijać i utrzymywać ponad 40 strategicznych systemów IT, należących do T-Mobile Polska. Wartość umowy będzie miała wpływ na wyniki firmy, gdyż w perspektywie 5-letniej kontrakt szacowany jest na 100 mln zł.

Niespełna miesiąc temu spółka zakomunikowała podpisanie kontraktów na wdrożenie Poczty Głosowej 3 generacji – zarówno z Orange Polska, jak i z Polkomtelem. Z produktu od dłuższego czasu korzysta operator Play. Po realizacji wdrożeń produkt Wind Mobile będzie dostępny już u trzech z czterech krajowych operatorów komórkowych. Poczta w Polkomtelu rozliczana będzie w modelu transakcyjnym, opartym na udziale w przychodach operatora, co zgodnie ze strategią spółki zapewnia wzrost i odnawialność przychodów w czasie. Dwa tygodnie temu spółka wygrała przetarg i podpisała list intencyjny z Bankiem Pocztowym na wdrożenie bankowości internetowej i mobilnej.

Skalę biznesu spółki za ostatnie 12 miesięcy objęte raportami okresowymi najlepiej obrazują jej parametry finansowe – przychody 68 mln zł, EBITDA 14 mln zł, zysk netto 9,4 mln zł. Dla porównania jeszcze w 2013, przed przejęciem Software Mind, przychody wyniosły niespełna 15 mln zł, a zysk netto 4 mln zł. Przychody z produktów Grupy wzrosły o 372% w 2014 w porównaniu do roku 2013 i wyniosły 54 mln. W analogicznym okresie zysk firmy został prawie podwojony z 3,9 mln do 7 mln. Wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2015 prezentują się również bardzo atrakcyjnie – wzrost przychodu z 18,4 mln do 32,4 (175%) oraz zysku z 2,5 mln do 4,9 mln (względem pierwszego półrocza 2014). Jeszcze bardziej istotna jest zmiana struktury sprzedaży – coraz większy udział w sprzedaży generują przychody produktowe, które ze względu na niski koszt krańcowy, są najbardziej rentownym obszarem firmy. Podobne korzystne tendencje obserwujemy w strukturze geograficznej sprzedaży, gdzie rosnącym obszarem jest eksport. – mówi Łukasz Juśkiewicz, Dyrektor Finansowy Grupy.

banner_facebook_02