Debiut obligacji Integer.pl na rynku Catalyst

Obligacje spółki Integer.pl S.A. – właściciela największej międzynarodowej sieci innowacyjnych Paczkomatów® (pod marką InPost) oraz prywatnego operatora pocztowego w Polsce – zadebiutowały dziś na rynku Catalyst. To 190. debiut w historii tego rynku i 33. w tym roku. Spółka Integer.pl S.A. wprowadziła do alternatywnego systemu obrotu 30 tysięcy obligacji na okaziciela serii INT0617 o łącznej wartości nominalnej 30 milionów złotych. Od 2007 roku – na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – notowane są także akcje spółki Integer.pl.

Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone i zaoferowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej (1 tysiąc złotych) za każdy walor. Data wykupu została określona na dzień 12 czerwca 2017 roku. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej w wysokości wskaźnika WIBOR 6M, powiększonego o marżę. Oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co 6 miesięcy. Oferującym w programie emisji był Raiffeisen Bank Polska S.A.

„To kolejna emisja – tym razem obligacji – podczas której odnotowujemy bardzo duże zainteresowanie walorami naszej spółki. Świadczy to jednoznacznie o ogromnym zaufaniu, jakim darzą nas inwestorzy – mówi Rafał Brzoska, prezes spółki Integer.pl. „Tak jak wcześniej zapowiadaliśmy, planujemy podwyższenie kapitału easyPack w celu intensyfikacji ekspansji Paczkomatów® InPost w Europie, ale też w Azji i obu Amerykach. Obecnie jesteśmy również w kluczowej fazie pozyskiwania znaczącego inwestora finansowego dla tej spółki, jednak naszym założeniem jest utrzymanie pakietu większościowego w spółce easyPack. Dlatego też środki z emisji obligacji – obok środków uzyskanych z przeprowadzonej niedawno z sukcesem prywatnej emisji akcji – będą przeznaczone na inwestycję w easyPack” – dodaje Rafał Brzoska.

Spółka realizuje obecnie największą w swojej historii ekspansję Paczkomatów® InPost – samoobsługowych terminali umożliwiających nadawanie i odbieranie przesyłek 24 godziny i 7 dni w tygodniu. W II kwartale 2014 roku Grupa Integer.pl poinformowała o sfinalizowaniu prywatnej oferty akcji skierowanej do polskich oraz zagranicznych inwestorów kwalifikowanych. Łącznie spółka pozyskała ok. 222 milionów złotych, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie sieci Paczkomatów® w Europie, Azji i Ameryce Północnej.

Grupa Kapitałowa Integer.pl, której spółką dominującą jest Integer.pl, wypracowała w I kwartale 2014 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 121,23 milionów złotych, co oznacza wzrost o 46% względem tego samego okresu w roku 2013. Od momentu debiutu Integer.pl na rynku głównym GPW w Warszawie (2007), akcje spółki odnotowały kilkunastokrotny wzrost wartości. Wielkość kursu akcji – w porównaniu do ceny emisyjnej – zwiększyła się aż o 1412% (w odniesieniu do wielkości kursu na zamknięciu sesji giełdowej w dniu 22 lipca 2014 roku).

Innowacyjne terminale są już dostępne w 21 krajach. Zaledwie w kilka lat zrewolucjonizowały one, oprócz Polski: Australię, Chile, Wielką Brytanię, Francję, Włochy, Irlandię, Islandię, Litwę, Łotwę, Ukrainę, Estonię, Rosję, Cypr, Słowację, Czechy, a także: Arabię Saudyjską, Kolumbię, Kostarykę, Salwador oraz Gwatemalę. Na całym świecie funkcjonuje – w różnych modelach biznesowych – już ponad 3.500 Paczkomatów®.

Międzynarodowa ekspansja Paczkomatów® InPost jest realizowana we współpracy z funduszem PineBridge Investments i zakłada uruchomienie 10.000 Paczkomatów® w Europie w ciągu najbliższych 3 lat. Spółka planuje instalację kolejnych 6000 terminali na terenie Europy, Azji, obu Ameryk, a także na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

W ciągu najbliższych 3-4 lat Paczkomaty® InPost pojawią się też na największych światowych rynkach. W USA Grupa Integer.pl zamierza uruchomić 10.000 terminali do końca 2016 roku, zaś w Azji w pierwszej kolejności Paczkomaty® wejdą do Chin – do Pekinu i Szanghaju.