Czego możemy się w najbliższym czasie spodziewać po dolarze amerykańskim?

Polityka pieniężna w USA jest już od dawna jednym z najważniejszych tematów na rynkach finansowych. Aktualnie rynki liczą na to, że w tym roku FED jeszcze raz podniesie stopy procentowe. Janet Yellen wyraziła w tym tygodniu poparcie dla tego planu. Na kurs głównej pary walutowej wpływ będzie miał przede wszystkim proces zmniejszania salda amerykańskiego banku centralnego, które wyraźnie wzrosło w ciągu QE. Niestety, w sprawie zaostrzenia polityki pieniężnej w USA nie ma na razie porozumienia. Na kurs dolara oraz zachowanie FOMC wpływ w najbliższym czasie będzie mieć z pewnością decyzja Donalda Trumpa w sprawie mianowania szefa FED, którym najprawdopodobniej zostanie ponownie Janet Yellen. Sytuacja waluty amerykańskiej jest również niepewna ze względu na zamieszanie związane publikacją przez syna prezydenta Trumpa korespondencji z przedstawicielem Rosji, z której wynika, że Rosja chciała wpłynąć na amerykańskie wybory poprzez dostarczenie informacji kompromitujących Hillary Clinton. Jeszcze nie dawno mówiło się o lepszych perspektywach dla dolara niż dla walut europejskich, ale w obecnej sytuacji to już nieaktualna prognoza.

W tym tygodniu z polskich danych interesujące były przede wszystkim wyniki inflacji bazowej, która rocznie wzrosła jedynie o 0,8%. Wynik ten potwierdza, że niska inflacja będzie w dalszym ciągu powstrzymywać NBP przed podwyższeniem stóp procentowych.

Złoty w tym tygodniu się umocnił, w piątek rano kurs wynosił 4,22 EUR/PLN. Eurodolar zaś zanotował wartość 1,14 EUR/USD.