Ćwiczenia służb na wypadek wystąpienia wirusa ebola

Do jednej z przychodni w województwie mazowieckim zgłasza się pacjent z objawami charakterystycznymi dla wirusa ebola. 10 dni temu wrócił z Afryki Zachodniej, gdzie mógł mieć kontakt z chorymi na gorączkę krwotoczną – tak rozpoczęły się wspólne ćwiczenia służb medycznych, straży pożarnej i sanepidu, które organizuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

 

Zadaniem służb jest właściwe rozpoznanie przypadku oraz podjęcie działań zgodnych z przyjętymi procedurami, w tym m.in. przetransportowanie pacjenta z przychodni do właściwego szpitala. Działania oceniać będą obserwatorzy sanepidu, służb medycznych, straży pożarnej oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – pod kątem m.in. sprawnego obiegu informacji, szybkiej oceny zaistniałej sytuacji, wypracowania właściwych decyzji. Celem ćwiczeń jest sprawdzenie skuteczności: procedur postępowania w przypadku wykrycia osoby chorej na gorączkę krwotoczną ebola i koordynacji działań poszczególnych służb biorących udział w wydarzeniu. Ćwiczenia nie będą zakłócały normalnej pracy służb, a także nie będą uciążliwe dla mieszkańców.

 

W czasie ćwiczeń zostaną zweryfikowane procedury z nowego „Wojewódzkiego planu działania na wypadek wystąpienia epidemii”, podpisanego 21 października przez wojewodę mazowieckiego Jacka Kozłowskiego. Obejmują m.in. schemat wywiadu z pacjentem dla lekarzy (pierwszego kontaktu, izb przyjęć, szpitalnych oddziałów ratunkowych, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej), procedurę transportu karetką czy schemat postępowania dla dyspozytora ratownictwa medycznego. Procedury zostały wypracowane przez zespół konsultacyjny powołany przez wojewodę. W jego skład weszli konsultanci wojewódzcy w zakresie epidemiologii, chorób zakaźnych, medycyny rodzinnej i pielęgniarstwa epidemiologicznego, dyrektor mazowieckiego sanepidu oraz dyrektor Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.