Comperia.pl: jeden z najlepszych kwartałów w historii spółki

Comperia.pl, polska porównywarka produktów finansowych i ubezpieczeniowych, w pierwszych trzech kwartałach 2014 r. zanotowała dwucyfrowe wzrosty jednostkowych przychodów ze sprzedaży do wysokości blisko 12 mln zł i EBIT do 3,2 mln zł, natomiast zysk netto wzrósł do 5,4 mln  zł, co oznacza niemal trzykrotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku.  

W roku bieżącym Comperia.pl jest w dużym procesie inwestycyjnym, co ma odzwierciedlenie w wynikach skonsolidowanych. Patrząc na aktualne dynamiki i rentowności podstawowego biznesu, inwestycje te powinny  mieć pozytywne przełożenie na zyski w przyszłych okresach.

 

Comperia.pl  (w tys. zł)

I-III kwartał 2014

(jednostkowe)

I-III kwartał 2013

(jednostkowe)

zmiana                                     I-III kwartał 2014/ I-III kwartał 2013

I-III kwartał 2014 (skonsolidowane)

Przychody ze sprzedaży

12 096

7185

68,4%

11 566

Zysk operacyjny EBIT

3 252

1 701

91,2%

2 030

rentowność EBIT

26,9%

23,7%

17,6%

EBITDA (EBIT + amortyzacja)

 4 757

  3 356

41,7%

3 639

rentowność EBITDA

39,3%

46,7%

31,5%

Zysk netto

 5 452

1 445

277,3%

4 480

rentowność netto

45,1%

20,1%

 

38,7%

 

Głównym motorem wzrostów sprzedaży spółki były przychody na rynku reklamy internetowej, przede wszystkim dzięki reklamie efektywnościowej oraz z reklam wizerunkowych instytucji umieszczanych na portalach spółki. Spółka koncentrowała się na efektywnych działaniach marketingowych, mających na celu generowanie większej liczby „leadów”, przekazywanych do odbiorców (39% wzrost w trzech kwartałach 2014 r. w stosunku do tego samego okresu w roku 2013). Umożliwił to m.in. dynamiczny rozwój Programu Partnerskiego „Comperia Lead” z liczbą partnerów przekraczającą obecnie 5 tysięcy (+130%). Dzięki powyższym zabiegom liczba wejść na portale należące do spółki wzrosła rok do roku o 95%, a liczba odsłon – o 86%.

 „W przychodach spółki coraz większy udział mają także nowe segmenty produktowe: ubezpieczeniowe i pozabankowe. Tradycyjnie w czwartym kwartale spodziewamy się dalszej poprawy naszego biznesu , związanej chociażby z realizacją umów sprzedaży aplikacji Comperia Agent  do sieci multiagencyjnych, uruchomieniem we wrześniu br. porównywarki ofert telekomunikacyjnych Telepolis.pl. czy rozliczeniem zrealizowanej dużej kampanii dla instytucji finansowej – mówi Bartosz Michałek, prezes Comperii.

Spółka będzie kontynuować proces dynamicznego rozwoju działalności ubezpieczeniowej poprzez koncentrację na sprzedaży polis online i offline oraz sprzedaży aplikacji Comperia Agent w formie licencji. Dalszym krokiem w kierunku zwiększania udziału segmentów pozafinansowych w wynikach spółki będzie  wprowadzenie drugiej, bardziej zaawansowanej i rozbudowanej wersji porównywarki ofert telefonii komórkowej. Rozpoczęte zostały również prace nad porównywarką usług stacjonarnych (telewizja, Internet, prąd), których zakończenie planowane jest na pierwszą połowę 2015 roku.

„Wejście w segment pozafinansowy pozwoli spółce nie tylko zdywersyfikować źródła przychodów, ale również zmniejszyć ich sezonowość oraz ograniczyć ryzyko działalności. W czwartym kwartale br. będziemy także integrować produkty komunikacyjne kolejnych towarzystw ubezpieczeniowych oraz rozwijać ofertę o ubezpieczenia mieszkaniowe i turystyczne. Wszystkie powyższe produkty zintegrujemy przy pomocy odpowiednich narzędzi z systemem partnerskim Comperia Lead, dzięki czemu agenci korzystający z aplikacji będą mieli możliwość generowania leadów na produkty bankowe i pozabankowe.  ”-  dodaje Karol Wilczko, wiceprezes Comperia.pl.