Ceny mieszkań spadają, ale tylko w sześciu miastach

Narodowy Bank Polski opublikował dane pokazujące, ile w trzecim kwartale 2013 r. wynosiły ceny mieszkań w 17 miastach. Expander zwraca uwagę, że wynika z nich, że w różnych częściach naszego kraju sytuacja jest skrajnie różna. Dla przykładu ceny nowych nieruchomości w Katowicach i Wrocławiu wzrosły o ponad 7%. Tymczasem w Gdyni spadły o ponad 8%.

 

Szybciej rosną ceny nowych mieszkań

Ogólny wniosek z opublikowanych danych jest taki, że w większości miast ceny mieszkań w trzecim kwartale wzrosły w porównaniu z cenami obowiązującymi przed rokiem. Średnia liczona dla siedmiu największych miast wzrosła zarówno w przypadku rynku pierwotnego (o 3,4%), jak i wtórnego (o 0,6%). Jak widać, koszt nowych nieruchomości rósł jednak szybciej. Taka tendencja nie jest niczym nowym. Obserwujemy ją od początku 2013 r. Obecnie przeciętna cena na rynku pierwotnym jest aż o 13,4% wyższa niż na rynku wtórnym. Dla porównania, jeszcze w IV kwartale 2012 r. było to tylko 1,2% więcej.

 

Rozbieżności cen w zależności od lokalizacji

Oczywiście zmiany dotyczące średniej ceny nieruchomości nie odzwierciedlają sytuacji we wszystkich miastach. W minionym kwartale, w 6 z 17 miast przeciętny koszt zakupu mieszkania się obniżył.
W niektórych miastach dochodziło natomiast do sytuacji, w której ceny np. rosły na rynku pierwotnym,
a spadały na wtórnym. Działo się tak np. w Łodzi i Olsztynie. Odwrotnie było natomiast np. w Bydgoszczy, gdzie koszty nowych lokali spadły, a używanych wzrosły. Warto też dodać, że choć dane NBP tego nie pokazują, wartość cen jest różna nawet dla poszczególnych dzielnic w dużych miastach. Dlatego planując sprzedaż lub kupno mieszkania najlepiej zbadać, ile wyniosły ceny sprzedaży nieruchomości
w okolicy, którą jesteśmy zainteresowani. Można to sprawdzić np. korzystając z bazy Amron. Za taki indywidualny raport trzeba zapłacić zaledwie 23,37 zł.

 

Co nas czeka w przyszłości

To, czy w przyszłości ceny będą dalej rosły zależy przede wszystkim od popytu. Na rynku pierwotnym wpiera go program „Mieszkanie dla Młodych”. Duże znaczenie będą miały limity cen w ramach tego programu. Jeśli będą one podwyższane to wzrosną również ceny mieszkań. Pozytywny wpływ na popyt mają również rekordowo niskie stopy procentowe. Powodują one, że kredyty hipoteczne są tanie i dość łatwo dostępne. Jednocześnie niskie oprocentowanie lokat bankowych powoduje, że część osób posiadających znaczne oszczędności decyduje się zainwestować je w mieszkania.

 

Z drugiej strony należy przypomnieć, że od przyszłego roku aby uzyskać kredyt hipoteczny trzeba będzie posiadać aż 10% wkładu własnego. Może to ograniczyć popyt na mieszkania kupowane przez osoby nie posiadające zbyt dużych oszczędności. Ponadto w dalszym ciągu słabo mogą się sprzedawać nieruchomości z rynku wtórnego. Wiele osób preferuje bowiem nowe budownictwo, które pod względem standardu przewyższa np. mieszkania z „wielkiej płyty”. Chodzi na przykład o znacznie lepsze wyciszenie lokali oraz dostęp do podziemnych parkingów i wind. Z tego względu ceny używanych mieszkań mogą spadać tam, gdzie istnieje alternatywa w postaci nowego budownictwa.

 

Transakcyjne ceny mieszkań w III kw. 2014 r. – rynek pierwotny

 

Średnia cena za m2

Zmiana w porównaniu do II kw. 2014

Zmiana w porównaniu do III kw. 2013

Gdynia

6 065 zł

7,4%

-8,7%

Kielce

4 578 zł

-1,0%

-3,0%

Białystok

4 431 zł

-1,3%

-2,1%

Bydgoszcz

4 797 zł

-0,2%

-2,0%

Rzeszów

4 649 zł

-3,7%

-0,7%

Opole

4 609 zł

5,6%

-0,2%

Poznań

5 962 zł

-2,2%

0,8%

Gdańsk

5 846 zł

1,9%

0,9%

Lublin

4 843 zł

-1,5%

1,5%

Olsztyn

4 569 zł

2,5%

2,8%

Zielona Góra

3 736 zł

1,3%

3,6%

Warszawa

7 446 zł

1,8%

3,8%

Kraków

6 202 zł

0,9%

6,1%

Łódź

4 661 zł

2,8%

6,2%

Szczecin

4 742 zł

1,1%

6,7%

Katowice

5 015 zł

0,8%

7,4%

Wrocław

5 925 zł

1,9%

7,7%

Źródło: Opracowanie własne Expander Advisors na podstawie danych NBP

 

Transakcyjne ceny mieszkań w III kw. 2014 r. – rynek wtórny

 

Średnia cena za m2

Zmiana w porównaniu do II kw. 2014

Zmiana w porównaniu do III kw. 2013

Łódź       3 361 zł

-1,7%

-3,1%

Poznań       4 910 zł

-1,3%

-2,6%

Kielce       3 868 zł

3,4%

-1,7%

Szczecin       3 786 zł

1,9%

-1,6%

Białystok       3 701 zł

0,4%

-1,4%

Opole       3 784 zł

-0,3%

-1,3%

Olsztyn       4 005 zł

-1,6%

-0,6%

Wrocław       5 100 zł

0,3%

0,1%

Kraków       5 930 zł

-0,1%

0,8%

Warszawa       7 053 zł

-3,8%

1,2%

Rzeszów       4 551 zł

2,2%

2,0%

Gdańsk       5 044 zł

0,1%

3,5%

Bydgoszcz       3 514 zł

2,9%

4,7%

Lublin       4 487 zł

1,0%

5,0%

Gdynia       4 729 zł

0,1%

9,3%

Katowice       3 563 zł

6,7%

9,5%

Zielona Góra       3 277 zł

3,1%

13,2%

Źródło: Opracowanie własne Expander Advisors na podstawie danych NBP