Centrum stolicy w rękach nowojorskiego architekta

Fot. Urząd m.st. Warszawy  

Siedzibę Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz teatru TR Warszawa na stołecznym placu Defilad, u stóp Pałacu Kultury i Nauki zaprojektuje nowojorska firma architektoniczna Thomas Phifer and Partners.

 

– Z radością przyjęłam informację o wyłonieniu wykonawcy, który zaprojektuje siedzibę Muzeum Sztuki Nowoczesnej i TR Warszawa na pl. Defilad. To znakomita wiadomość nie tylko dla świata kultury i sztuki. Myśląc o muzeum i teatrze w tej konkretnej lokalizacji, marzyliśmy o stworzeniu przestrzeni przyjaznej warszawiakom, ułatwiającej integrację społeczną i integrację obywateli z miastem. Wybrana koncepcja daje nadzieję, że nasze zamiary się powiodą. Pomysł przedstawiony przez zwycięską firmę przekonał jury transparentnością architektury, prostotą i przenikaniem się funkcji artystycznych i społecznych – Hanna Gronkiewicz – Waltz, Prezydent m.st. Warszawy podczas dzisiejszego ogłoszenia wyników konkursu.

 

Dwuteapowa procedura wyboru architekta zaowocowała końcowymi ofertami złożonymi przez 12 pracowni architektonicznych. Przygotowanie tych ofert poprzedzone było serią spotkań konsultacyjnych i negocjacyjnych pomiędzy przedstawicielami muzeum i teatru a reprezentantami starających się o zamówienie firm architektonicznych.

 

Oceniająca oferty komisja przyznając punkty, kierowała się listą kryteriów, wśród których szczególne znaczenie miało zrozumienie urbanistycznego kontekstu obu budynków i wykazanie przez architektów, że proponowana koncepcja pozwoli ożywić ten fragment centrum Warszawy, związać funkcje obu instytucji z codziennością tysięcy warszawiaków i przyjezdnych, otworzyć sztukę na miasto, a miasto na sztukę.

 

W ocenie komisji, składającej się z doświadczonych architektów i urbanistów, krytyków architektury, artystów, przedstawicieli Urzędu m.st. Warszawy i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz muzeum i teatru, najwyższe zrozumienie programu funkcjonalnego muzeum i teatru wykazane zostało w ofercie złożonej właśnie przez pracownię Thomasa Phifera. To jego propozycja ma najwięcej cech miastotwórczych i z nim muzeum zawrze umowę na projekt kompleksu muzealno-teatralnego. Współpraca, polegająca na wspólnym, przy udziale muzeum i teatru, rozwinięciu obecnej, wstępnej koncepcji, następnie na stworzeniu projektu budowlanego, potem projektu wykonawczego, a ostatecznie na nadzorze nad realizacją inwestycji, rozpocznie się jeszcze we wrześniu bieżącego roku. Architekt dla swojego projektu ukuł hasło: „A building that reveals all it has” – „budynek, który pokazuje wszystko, co ma”.

 

W myśl koncepcji Thomasa Phifera, skoro działalność obu instytucji polega właśnie na pokazywaniu – sztuk wizualnych i performatywnych – architektura musi odzwierciedlać tę zasadę organizującą muzeum i teatr, i ujawniać przechodniom, tysiącom przypadkowych osób, co dzieje się wewnątrz budynków. W gmachu TR Warszawa niewątpliwie jedną z największych atrakcji będzie otwarcie na plac Defilad jednej ze scen, umożliwiające organizację wydarzeń do oglądania zarówno z wewnątrz, jak i z zewnątrz, otoczenie budynku może więc stawać się scenografią lub widownią dla wydarzeń dziejących się w środku. Niektóre sale prób po stronie teatru oraz część magazynów i przestrzeni zaplecza muzeum mają – przeszklone – wyglądać na siebie nawzajem i na ludzi krążących po zadaszonym placu, parku, ale i po wyższych kondygnacjach obu budynków.

 

Architekt wielką wagę przywiązuje do operowania w budynku naturalnym światłem, co jest niezwykle ważne dla funkcji wystawienniczych muzeum. Architektura Thomasa Phifera jest lekka i otwarta, co korzystnie wpływa na jej społeczny odbiór. Sam opisuje swoją architekturę jako optymistyczną, budowaną światłem i dostępną.

 

Budżet na projekt oraz budowę części muzealnej wynosi 270 mln zł bez wyposażenia, natomiast koszt budowy teatru, również bez wyposażenia, to 125 mln zł. Harmonogram inwestycji zakłada, że prace projektowe będą trwały do połowy 2016 r., a cała inwestycja zostanie zakończona do końca 2019 roku.

 

Projekty oceniała komisja konkursowa w składzie:

Mirosław Bałka – artysta, Wojciech Gorczyca – dyrektor Teatru TR Warszawa, Jerzy Grochulski – architekt, Koordynator Zespołu Ekspertów SARP, Tomasz Thun-Janowski – dyrektor Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy, Wojciech Kwiatkowski – dyrektor Departamentu Finansowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marek Mikos – dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Maciej Miłobędzki – sędzia konkursowy SARP, Mikołaj Mundzik – architekt reprezentujący muzeum, Krzysztof Nowakowski – prezes zarządu Towarzystwa Przyjaciół Muzeum i członek Rady Muzeum, Grzegorz Piątek – krytyk architektury, Ewa P. Porębska – redaktor naczelna czasopisma „Architektura Murator”, Michał Rudnicki – architekt reprezentujący teatr, Magdalena Staniszkis – sędzia konkursowy SARP, Tomasz Galik – sekretarz komisji.