Bank Millennium w Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2017

Bank Millennium został wyróżniony w Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2017 – zestawieniu największych polskich firm ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). Bank został sklasyfikowany na poziomie „kryształowym” – firm dojrzałych w zakresie wdrożenia CSR.

Znalezienie się w rankingu, to dla nas duże wyróżnienie, potwierdzenie skuteczności realizacji celów CSR i zachęta do wdrażania kolejnych rozwiązań z tego obszaru – komentuje Iwona Jarzębska, Dyrektor Departamentu Public Relations w Banku Millennium. W naszej firmie działania CSR są integralną częścią strategii i wspierają realizację celów biznesowych. Zgodnie z wytycznymi strategii, priorytetem jest zapewnienie najwyższej jakości obsługi klientów, prowadzenie etycznego marketingu i sprzedaży oraz ułatwianie korzystania z usług bankowych poprzez wprowadzanie innowacyjnych produktów. Drugą ważną grupą do której skierowane są działania CSR są pracownicy. Realizowane dla nich programy dotyczą przede wszystkim wspierania różnorodności w organizacji (w tym rodzicielstwa), zapewnienia stabilnych i atrakcyjnych warunków pracy oraz oferowania możliwości angażowania się w działania społeczne. Zdobycie maksymalnej liczby punktów w kategorii rankingu „Odpowiedzialne innowacje w zakresie jakości życia zawodowego”, to potwierdzenie, że rozwiązania, które wprowadzamy w obszarze HR są zgodne z najlepszymi praktykami na rynku.

Ranking Odpowiedzialnych Firm, przygotowany przez Dziennik Gazeta Prawna pod patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu, to całościowe zestawienie największych spółek w Polsce ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). Ocena dokonywana jest w oparciu o ankietę wypełnianą przez firmy. Kwestionariusz konkursowy zawiera pytania dotyczące czterech obszarów: odpowiedzialne prowadzenie biznesu, odpowiedzialne relacje (wewnętrzne, z otoczeniem społecznym i przyrodniczym), zrównoważony rozwój oraz odpowiedzialne innowacje (w zakresie jakości życia zawodowego, rozwoju społecznego i wpływu na środowisko).