BANK BPH I ZUS WSPÓLNIE PRZECIWKO WYKLUCZENIU FINANSOWEMU OSÓB STARSZYCH

Bank BPH został zwycięzcą konkursu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na opracowanie i realizację działań, które mają zachęcić emerytów i rencistów do bezgotówkowego pobierania świadczeń z ZUS.

Konkurs ZUS skierowany był do banków komercyjnych. Ich zadaniem było przedstawienie pomysłu i planu działań, które mają zachęcać świadczeniobiorców ZUS – emerytów i rencistów – do korzystania z kont bankowych i bezgotówkowego odbioru świadczeń, a co za tym idzie zmniejszenia wykluczenia finansowego w tej grupie. Dziś bezgotówkowo świadczenia pobierane są przez niecałe 65 proc. uprawnionych.

Komisja konkursowa oceniła, że najlepszą propozycję zaprezentował Bank BPH. Pod uwagę wzięto szereg czynników takich jak m.in.: konkurencyjną ofertę produktową (Kapitalne Konto dla świadczeniobiorców ZUS z bezpłatnymi usługami tzw. codziennej bankowości, pakietem ubezpieczeń assistance i zwrotem za płatności kartą w aptekach), a także plany działań marketingowych dostosowanych do potrzeb osób starszych i uwzględniających specjalne akcje edukacyjne i aktywizujące, związane z realizowaną przez bank strategią fair play. Jury konkursowe doceniło także wiedzę bankowych doradców i ich doświadczenie w obsłudze klientów powyżej 65. roku życia, zdobyte m.in. dzięki obowiązującej od 2013 r. w Banku BPH specjalnej ofercie produktowej dla osób starszych.

– Wykluczenie finansowe osób starszych to często niezauważany, ale jednak poważny problem, o czym świadczy chociażby fakt, że przeszło jedna trzecia osób w wieku emerytalnym nie korzysta z usług banków. Cieszymy się, że nasza oferta przygotowana specjalnie dla osób starszych oraz doświadczenie zdobyte we współpracy z nimi zostały docenione i wspólnie z ZUS będziemy mogli edukować seniorów, jak korzystać z usług bankowych mówi Maciej Pieczkowski, dyrektor Departamentu Bankowości Detalicznej Banku BPH.

– ZUS od wielu lat uczestniczy w inicjatywach przeciwko wykluczeniu finansowemu oraz wspiera i realizuje programy edukacyjne kierowane do osób w wieku emerytalnym. Zależy nam, aby nasi klienci mieli łatwy dostęp do usług bankowych, oferowanych w podstawowym zakresie bez opłat i prowizji oraz mogli liczyć na dodatkowe korzyści związane z posiadaniem rachunku bankowego. Wybierając bank do współpracy na kolejne dwa lata, braliśmy pod uwagę zarówno ofertę produktową, jak i proponowane przez bank działania marketingowe, jakie będą kierowane do naszych klientów. Propozycja Banku BPH w największym stopniu spełniła nasze oczekiwania – stwierdził Wojciech Andrusiewicz, Rzecznik Prasowy ZUS .

W ramach współpracy ZUS wesprze działania komunikacyjne Banku BPH. Oferta banku będzie promowana m.in. na stronie internetowej ZUS, a także w wydawnictwach i placówkach Zakładu na terenie całego kraju.