Badania TNS OBOP dotyczące zakażeń

Co piąty Polak nie zdaje sobie sprawy, że odwiedzając kogoś w szpitalu jest narażony na zakażenia szpitalne, a prawie połowa lekceważy mycie rąk po wizycie w szpitalu – takie między innymi wnioski płyną z badania jakie dla Polskiego Centrum Promocji Miedzi przeprowadził TNS OBOP.

Poziom świadomości Polaków w zakresie zakażeń szpitalnych trudno uznać za zadowalający. Co piąty Polak nie wie, że w szpitalu można ulec zakażeniom szpitalnym, nawet wtedy, gdy tylko kogoś odwiedzamy. 21% z nas odpowiada bowiem, że podczas odwiedzania kogoś w szpitalu nie możemy ulec zakażeniu. To, że Polacy o tym nie wiedzą, przekłada się na konkretne zachowania. Prawie połowa (47%) myje ręce dopiero gdy dotrze do domu. Tylko 12% robi to zaraz po przyjściu do szpitala, a 26% zaraz po wyjściu ze szpitala. Co ciekawe, aż 16 % nie sądzi, aby mycie rąk po wizycie w szpitalu było w ogóle konieczne.

W jaki sposób można ulec zakażeniom?

37% Polaków uważa, że zakażenia szpitalne mogą roznosić się wieloma drogami. Zarówno drogą dotykową, powierzchniowo-kropelkową, jak również drogą pokarmową oraz poprzez krew. Nieco mniej z nas (25%) jest zdania, że dzieje się to poprzez dotyk (np. poprzez podanie dłoni osobie chorej przy powitaniu). Według ponad połowy badanych (56%), to kontakt z pacjentem najbardziej podwyższa ryzyko zakażenia. Znacznie mniej respondentów wskazuje dotykanie sprzętu szpitalnego (40%) oraz kontakt z personelem (13%) co w rzeczywistości jest często przyczyną zakażeń. Co więcej, 6% Polaków stwierdziło, że żadne z podanych sposobów nie wpływa na wzrost ryzyka zakażenia.

Jak uniknąć zakażenia?

Zdaniem prawie połowy Polaków (44%) najskuteczniejszym sposobem na zredukowanie ryzyka zakażeń szpitalnych jest częsta dezynfekcja elementów dotykowych w szpitalu. Prawie jedna trzecia z nas (30%) uważa również, że skutecznym sposobem jest mycie rąk przez pacjentów odwiedzających szpital. 7% Polaków uważa, że należy stosować w wyposażeniu szpitala elementy dotykowe z Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej (Cu+) takie jak klamki, poręcze, uchwyty, czy blaty. Odsetek ten jest większy (21%) wśród osób, które zdają sobie sprawę z pozytywnych właściwości miedzi. Większość Polaków (69%) popiera stosowanie miedzianych elementów w szpitalach.