Ashoka i Orange wspierają młodych przedsiębiorców ICT

W rozpoczętym wiosną 2014 r. międzynarodowym programie IT4Change czyli „IT dla zmian”, zainicjowanym przez Ashokę i SAP Germany, bierze udział ośmioro uczestników z Europy Środkowo-Wschodniej. W Polsce program realizowany jest przez Ashoka Polska we współpracy z grupą specjalistów ICT z Orange Labs. Celem programu jest propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii i narzędzi IT dla wspierania zmian społecznych, poprzez łączenie wsparcia merytorycznego ze wsparciem finansowym.

W programie „IT dla zmian” biorą udział młodzi przedsiębiorcy społeczni (16-27 lat) działający na styku sektora społecznego i IT z Niemiec i Europy Środkowo-Wschodniej. W trakcie trwającej od maja do lipca ub. r. rekrutacji, zbierano pomysły rozwiązań dotyczących wykorzystania technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych w rozwiązywaniu problemów społecznych. Od 22 do 26 października 2014 roku 28 wybranych młodych przedsiębiorców społecznych, w tym 8 z Europy Środkowo-Wschodniej, uczestniczyło w konferencji IT4Change w Berlinie, podczas której mieli możliwość spotkań, dzielenia się doświadczeniami i wiedzą. Uczestnicy brali również udział w warsztatach przygotowanych przez ekspertów oraz poznawali Berlin od strony start-upów odwiedzając organizacje społeczne i spotykając się z ludźmi pracującymi w takich miejscach jak Impact Hub czy Social Impact Lab.

W ramach programu, po tym wydarzeniu Ashoka Polska i Orange Labs uruchomiły dla uczestników Europy Środkowo-Wschodniej cykl sesji coachingowych, które mają na celu indywidualne wsparcie i rozwój projektów. Podczas spotkań z coachami uczestnicy oceniają swoje pomysły z punktu widzenia ich zastosowania technicznego, a także są omawiane działania w dziedzinie budowania pozycji na rynku, takie jak planowanie finansowe, działania marketingowe i promocyjne, ocenianie ryzyka, zarządzanie zespołem. Ta edukacyjna część projektu w Polsce realizowana jest przez zespół menedżerów i specjalistów z Centrum Badawczo Rozwojowego Orange Labs. Są to: Sebastian Grabowski, dyrektor Orange Labs oraz Konrad Bizior, Joanna Bruździak, Adam Filisiński, dr Emil Kowalczyk, Tomasz Ośko i Paweł Tuszyński, managerowie R&D.

Według  Sebastiana Grabowskiego, dyrektora Centrum Badawczo-Rozwojowego Orange Labs, nadeszły czasy, kiedy w świecie biznesu i dużych korporacji należy odchodzić od twardego, silnego sposobu zarządzania na rzecz bardziej empatycznego, dostrzegającego i rozwiązującego problemy społeczne. W 2011 roku wraz z grupą współpracowników Sebastian założył Open Middleware2.0 Community, społeczność, która m.in. wspiera młodych programistów w tworzeniu innowacyjnych aplikacji z obszaru telekomunikacji i informatyki. W przeciągu ponad trzech lat działalności, w ramach społeczności powstało kilkadziesiąt innowacyjnych rozwiązań, takich jak  aplikacja dla osób wymagających opieki, społecznościowa gra miejska czy usługa dla pasażerów komunikacji publicznej. Współpraca z Ashoką w ramach IT4Change jest, według Sebastiana Grabowskiego, niejako naturalną konsekwencją istnienia i działalności tej społeczności.

Zgłoszone przez uczestników programu IT4Change projekty oferują różnorodne, kreatywne rozwiązania łączące przedsiębiorczość, nowe technologie oraz możliwości jakie niesie za sobą Internet dla osiągnięcia zmiany społecznej i znaczącego oddziaływania.  Wśród uczestników z Europy Środkowo-Wschodniej biorących udział w programie, jest np. Teentrepreneur z Rumunii, gra edukacyjna dla nastolatków, ucząca podstaw przedsiębiorczości i racjonalnego podejścia do pieniędzy, tak aby w przyszłości młodzi ludzie sprawili, że to pieniądze pracują na nich a nie oni na nie. Innym projektem jest Pragulic z Czech – przedsiębiorstwo społeczne oferujące wycieczki w trzech miastach w Czechach, w których rolę przewodników pełnią osoby bezdomne. Przedsięwzięcie ma na celu wsparcie tych osób w procesie wychodzenia z bezdomności i odbudowywania relacji społecznych. Bezdomni pokazują miasto z innej perspektywy, co jest unikatowym doświadczeniem dla każdego uczestnika takiej wycieczki. Kolejny projekt – eMedy to platforma gromadząca wszystkie dane medyczne pacjentów w jednym miejscu tak, że lekarze mogą mieć wgląd w historię choroby nawet jeśli pacjenci  leczyli się w różnych szpitalach czy u różnych lekarzy. Z kolei dzięki CityBugs, projektowi z Armenii, obywatele mogą zgłaszać lokalnym władzom wszystko to, co nie funkcjonuje w mieście a może przyczynić się do polepszenia życia mieszkańców. Np. mieszkańcy raportują rozrzucone śmieci, niedziałające światła, brak przejścia dla pieszych itp. Z Polski wygrany projekt to Obywatelski Rejestr Wydatków, platforma, przez którą władze lokalne w Polsce mogą informować swoje społeczności na temat przeznaczenia i sposobów wydawania pieniędzy publicznych w poszczególnych gminach.

Jak mówi Agata Stafiej-Bartosik, Dyrektor Ashoki w Polsce: „Spotkanie społeczników i biznesu daje wspaniałe rezultaty. Ci ludzie ogromnie cieszą się z twórczego współtworzenia. Są pozytywnie zdziwieni, jak wiele ich łączy. Zainspirowani tą synergią, w przyszłorocznej edycji programu chcemy postawić na spotkania, dyskusje, stworzyć różnorodnym środowiskom IT więcej okazji do wymiany doświadczeń i wspólnego działania.”
Warto dodać, że pogram IT4Change zapoczątkowany w 2014 roku w Europie Środkowo-Wschodniej był programem pilotażowym. Do tej pory program odbywał się tylko w Niemczech i obecnie planowane są dalsze działania na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce.