APS SA na wysokich obrotach

Rekordowe przychody osiągnęła w trzecim kwartale tego roku notowana na NewConnect białostocka spółka Automatyka Pomiary Sterowanie SA. Obroty z  działalności usługowej uległy niemal podwojeniu.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego przychody APS SA wzrosły w trzecim kwartale prawie o 1 mln zł, osiągając poziom blisko 8 mln zł.

– Na szczególną uwagę zasługują prawie dwukrotnie większe przychody z działalności usługowej, która stanowi główną działalność spółki – podkreśla Jerzy Busłowski, wieceprezes APS SA. – Poziom obrotów z handlu w porównaniu do roku ubiegłego został utrzymany i jest to bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę sezon urlopowy pracowników biura handlowego.

Władz spółki nie niepokoi słabszy niż rok temu wynik finansowy netto. Przełoży się to na wyższy zysk na koniec roku.

– Gorszy wynik w trzecim kwartale wynika z faktu, że w okresie tym realizowane były istotne dla spółki kontrakty, które sfinalizujemy dopiero pod koniec 2014r – mówi Jerzy Busłowski. – Zakończenie części umów było planowane na trzeci kwartał, ale terminy te zostały przesunięte. Wynika to ze specyfiki świadczonych przez APS SA usług, które obejmują roboty elektryczne i automatyki wykonywane na koniec całej inwestycji i jest to zawsze uzależnione od zrealizowania poprzednich etapów: prac budowlanych, mechanicznych, technologicznych itp., których terminy wykonania nie zależą od nas i są wykonywane przez innych uczestników procesu inwestycyjnego. Zdecydowanej poprawy wyniku finansowego oczekujemy więc w IV kw. bieżącego roku.

W związku z tym APS SA podtrzymuje prognozę na koniec 2014 r: przychodów w kwocie 22 mln zł i zysku netto – 1,5 mln zł.

Optymistycznie rysują się także dalsze perspektywy finansowe APS SA. W 2014r. spółka podpisała kilka znaczących umów –  z  Biprokwasem, Strabagiem i Energoserwisem, które są obecnie w trakcie realizacji, a zakończą się w przyszłym roku.