AI, ESG i wielki powrót społecznej odpowiedzialności biznesu  – czyli co czeka komunikację korporacyjną w 2024 roku?

W opinii wielu ekspertów w 2024 roku komunikacja korporacyjna przekroczy dotychczasowe granice, otwierając się na nowy rozdział w sposobie interakcji firm z klientami i pracownikami. Według  „ICCO World PR Report” dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji (AI), rosnąca rola strategii ESG (Environmental, Social and Governance) oraz powrót programów CSR (Corporate Social Responsibility) składają się na obraz nowej ery w komunikacji firm z otoczeniem. Jednocześnie z raportu agencji doradczej PRCN pt. „Polacy o sztucznej inteligencji” wynika, że blisko 1/4 Polaków doświadczyła już zwolnień spowodowanych wdrożeniem AI w firmach i coraz częściej pracownicy mogą traktować nowe technologie jako zagrożenie na drodze do rozwoju kariery. W odpowiedzi na wyzwania, stawiane przez sztuczną inteligencję całemu rynkowi pracy, bardzo szybko ewoluuje obszar komunikacji korporacyjnej, oferując menedżerom niespotykane dotąd możliwości w zakresie personalizacji komunikacji, wzrostu roli etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Zgodnie z raportem ICCO World PR na lata 2023-2024 opracowanym na podstawie wyników badań przeprowadzonych wśród specjalistów ds. komunikacji z ponad 70 krajów świata, trzy najczęściej wymieniane  obszary wzrostu to: ESG i CSR, rozwój mediów społecznościowych i multimediów oraz rozwój strategicznego doradztwa korporacyjnego. Jednocześnie aż 86% respondentów uważa AI za kluczową technologię przyszłości. W przypadku globalnych podmiotów, najwięcej bo aż 45% badanych wskazuje bardzo dobrą znajomość narzędzi AI jako kluczową kompetencję, na którą zwracać będą uwagę w pozyskiwaniu talentów. Wśród przyszłych obszarów generujących wzrost dla branży, jako bardzo ważny element, globalne firmy doradcze wskazują rozwój strategii ESG, zrównoważony rozwój oraz społeczną odpowiedzialność firm.

Przed komunikacją korporacyjną stoją obecnie wyzwania związane ze zmianami prawnymi oraz technologicznymi. Wdrożenie raportowania ESG wymaga uwzględniania społecznej i środowiskowej odpowiedzialności za prowadzone działania. Z kolei udostępnienie narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji pozwala na automatyzację najbardziej żmudnych zadań, także tych związanych z tworzeniem treści. Z drugiej strony, tworzy nowe zagrożenia – na przykład zalew sieci nieprawdziwymi przekazami, które mogą w złym świetle postawić daną firmę czy poszczególne marki. W tej sytuacji warto, aby specjaliści ds. komunikacji nieustannie aktualizowali swoją wiedzę i umiejętności. Warto, aby przy tym mieli świadomość, że większe znaczenie ma zgodność komunikowanych przekazów z rzeczywistymi działaniami organizacji, weryfikacja wykorzystywanych źródeł wiedzy oraz krytyczne podejście do nowych technologii podkreśla dr Anna Miotk, adiunkt, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, dyrektor ds. komunikacji, PBI.

Na tle tych wyzwań, nowoczesne technologie, takie jak AI, otwierają nowe możliwości dla komunikacji korporacyjnej. Wprowadzając nowatorskie podejście do analizy danych, AI umożliwia tworzenie jeszcze bardziej dopasowanych przekazów, odpowiadających konkretnym potrzebom i preferencjom odbiorców. To nie tylko zwiększa efektywność komunikacji, ale również podnosi jej jakość. Jednocześnie, inicjatywy z zakresu ESG i CSR wymagają od firm większej uwagi na aspekty społeczne i środowiskowe. W tym kontekście, rola ekspertów ds. komunikacji ewoluuje – od tradycyjnego kształtowania przekazów do zarządzania złożonymi strategiami, które harmonijnie łączą technologię, etykę i społeczną odpowiedzialność, aby budować i utrzymywać trwałe relacje z odbiorcami.

Czy ESG i CSR to klucz do sukcesu w komunikacji korporacyjnej?

Na przełomie dekad, świadomość społeczna i ekologiczna zyskała na znaczeniu, czyniąc z ESG i CSR nie tylko modne hasła, ale kluczowe elementy w strategiach przedsiębiorstw. Współczesne firmy stają przed wyzwaniem nie tylko efektywnego wdrażania tych zasad w swojej działalności, ale także efektywnego komunikowania ich do szerokiego grona interesariuszy. To, w jaki sposób przedsiębiorstwa angażują się w działania społeczne, środowiskowe i etyczne oraz jak komunikują to zaangażowanie, ma fundamentalne znaczenie dla ich reputacji, wiarygodności oraz relacji z klientami i pracownikami. W dobie rosnącej konkurencji i wymagań konsumentów, umiejętne włączanie aspektów ESG i CSR do komunikacji korporacyjnej może być decydującym czynnikiem, który wyróżnia markę na rynku i buduje głębokie, trwałe relacje z interesariuszami.

W kontekście rosnącego znaczenia aspektów ESG  i CSR, firmy muszą zrewidować swoje strategie komunikacyjne, aby adekwatnie odpowiadać na potrzeby wszystkich interesariuszy. To, jak przedsiębiorstwa komunikują swoje działania w obszarze odpowiedzialności społecznej i środowiskowej, ma kluczowe znaczenie dla budowania ich reputacji i zaufania. Firmy, które skutecznie integrują ESG i CSR w swojej komunikacji, będą postrzegane jako bardziej transparentne, odpowiedzialne i godne zaufania. W dzisiejszym świecie, gdzie konsumenci i pracownicy coraz bardziej cenią sobie etyczne i świadome działania, komunikacja w obszarze ESG i CSR staje się nie tylko koniecznością, ale też strategicznym atutem, wzmacniającym relacje z rynkiem i społecznościąwskazuje Iwona Kubicz, Managing Director, PRCN.

Integracja ESG i CSR w strategiach komunikacyjnych nie ogranicza się jedynie do przekazywania informacji, to strategia, która wymaga kompleksowego podejścia i autentycznego zaangażowania. Wykorzystanie zaawansowanych narzędzi, takich jak analiza danych przez AI, pozwala firmom na identyfikację kluczowych obszarów i problemów, a także na dostosowanie komunikacji w sposób bardziej celowy i spersonalizowany. W ten sposób, odpowiedzialna komunikacja w obszarze ESG i CSR przekształca się w narzędzie budowania długoterminowych, pozytywnych relacji z interesariuszami, jednocześnie przyczyniając się do rozwoju zrównoważonego i etycznego biznesu.

Jakie będą kluczowe trendy w komunikacji w 2024 roku? – dołącz do webinaru

Webinar „Trendy w Komunikacji na rok 2024”, zaplanowany na 29 lutego o godzinie 10:00, oferuje możliwość poznania najnowszych trendów w dziedzinie AI i komunikacji. To spotkanie będzie okazją do wymiany doświadczeń z ekspertami z branży. Zachęcamy do rejestracji i udziału w tym wydarzeniu.

Rejestracja: Zarejestruj się teraz