6. Europejskie Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych

W dniach 19-20 listopada 2015 roku Instytut Lotnictwa w Warszawie organizuje największe w Polsce spotkanie osób zajmujących się marketingiem nauki. Gośćmi będą przedstawiciele nauki z całego świata.

Forum ma na celu stworzenie możliwości wymiany poglądów, doświadczeń i idei oraz prezentację wyników badań dotyczących różnych obszarów marketingu instytucji naukowych i badawczych.

Wydarzenie skierowane jest do kadry naukowej szkół wyższych, katedr i wydziałów marketingu, a także pracowników działów marketingu oraz kadry zarządzającej wszystkich organizacji badawczych
i naukowych.

Formuła tegorocznego 6. Europejskiego Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych została zmieniona. W czasie dwudniowego Forum zaprezentowane referaty zostaną podzielone
na sesje tematyczne – mówi prof. Bogdan Sojkin, Przewodniczący Rady Programowej. Organizatorzy stawiają sobie za cel podniesienie poprzeczki i dostarczenie uczestnikom jeszcze większej dawki wiedzy z zakresu marketingu instytucji naukowych i badawczych.
Referat wprowadzający wygłosi prof. William Bradley „Brad” Zehner II (St. Edward’s University, University of Texas, Austin, Texas, USA). Dodatkowo w czasie Forum odbędzie się sesja plakatowa oraz warsztaty tematyczne (kreowanie wizerunku naukowca, storytelling w marketingu nauki, internet w komunikacji naukowej, komercjalizacja wyników badań). Pierwszego dnia wieczorem uczestnicy Forum będą mieli okazję obejrzeć spektakl teatralny „Utalentowany Pan Ripley” w Teatrze Studio.

W opinii dyrektora Instytutu Lotnictwa, prof. Witolda Wiśniowskiego ważna jest konieczność dialogu z odbiorcami. Organizowane Forum stwarza nie tylko okazję do wymiany poglądów i bezpośredniego spotkania z wiodącymi naukowcami z  kraju i zagranicy, ale przede wszystkim stwarza możliwość poznania aktualnych trendów, nowych narzędzi i tym samym podniesienia wiedzy z zakresu marketingu instytucji naukowych i badawczych.

Nowe narzędzia, nowe potrzeby wymagają nieustannej analizy i ewaluacji strategii oraz programów marketingowych. Organizowane Forum stwarza znakomitą okazję do wymiany doświadczeń oraz do podniesienia wiedzy z zakresu marketingu instytucji naukowych i badawczych – dodaje prof. Bogdan Sojkin.

Serdecznie zachęcam do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. Zachęcam również do nadsyłania artykułów tematycznie związanych z organizowanym Forum. Po pozytywnej recenzji zostaną one opublikowane w czasopiśmie „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych” – zaprasza dyrektor Witold Wiśniowski.

Prelegenci to eksperci i praktycy z zakresu marketingu z polskich i zagranicznych uczelni. W czasie tegorocznego Forum będziemy gościć prelegentów z Polski, Słowenii, Chorwacji, Chin, Stanów Zjednoczonych, Rumunii, Niemiec, Grecji oraz Południowej Afryki.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.

Udział w Forum jest płatny. Językami forum są polski i angielski. Prezentowane referaty będą tłumaczone symultanicznie. Wszystkich zainteresowanych udziałem w 6. Europejskim Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dostępnymi na stronie www.ilot.edu.pl/minib

6 Europejskie Forum MINIB